Romania

Please click here for English language Website

In brief

În 2010, copiii din România erau încă în urma mediei europene atât în ceea ce privește accesul la internet, cât și în ceea ce privește gama de activități pe care le desfășurau în spațiul online (cum ar fi participarea pe site-urile de socializare online). Cercetări mai recente (e.g. Net Children Go Mobile, 2013) îi arată ca fiind printre cei mai rapizi în a recupera acest decalaj, mai ales prin folosirea dispozitivelor mobile. În 2010, competențele digitale ale copiilor din România erau mai degrabă scăzute, la fel cum era și gradul de conștientizare cu privire la protejarea vieții private în contextul folosirii rețelelor de socializare (e.g. setările de confidențialitate). În ceea ce privește riscurile, copiii români par să fie mai expuși risculul de (cyber)bullying.Pe de altă parte, părinții români par să fie mai puțin conștienți despre riscurile pe care copiii lor le întâlnesc online și, de asemenea, sunt mai puțin implicați în a le fi alături pentru a face față acestor riscuri. Cel mai probabil această situație se datorează lipsei de competențe digitale ale părinților copiilor din România, aceștia raportând un nivel mai scăzut de folosire a internetului decât copiii lor. Deși aflați într-o poziție privilegiată prin faptul că pot ajunge la mulți copii deodată, în 2010 profesorii români erau încă nedornici să utilizeze tehnologiile informaționale în școli.

Romania - EU Kids Online Romania - EU Kids Online

Highlights

 • Pentru mediul universitar și de cercetare din România, proiectul a reprezentat un punct de reper prin oferirea primului set de date la nivel național despre folosirea internetului de către copiii din România. Aceste date au fost folosite în teze de licență, master și doctorat, în articole științifice și prezentări la conferințe științifice.
 • Rezultatele proiectului EU Kids Online au fost prezentate în diferite contexte decidenților politici, accentuându-se mereu pe riscurile mai mari și oportunitățile mai mici pe care tinerii din România le întâlnesc, față de media europeană și pe necesitatea de a acționa pentru eliminarea decalajelor. Astfel, datele au fost prezentate  într-o întâlnire a Comisie de Cultură, Artă și Mass-Media a Camerei Deputaților, precum și în cadrul  evenimentului organizat de Salvați Copiii România, în fiecare an, cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet. De asemenea, membrii echipei EU Kids Online colaborează îndeaproape cu ONG-uri care se ocupă cu siguranța pe internet și creșterea competențelor media și digitale (e.g. Salvați Copiii și MediaWise Society) fiind membri în Consiliul Consultativ al acestora.
 • Rezultatele proiectului EU Kids Online au fost preluate de ONG-uri și de presa din România pentru a arăta necesitatea politicilor pentru creșterea siguranței pe internet și a competențelor digitale (e.g. Sigur.Info, Centrul Insafe al României, a dezvoltat și a implementat campanii de informare și conștientizare la nivel național pornind de la datele proiectului EU Kids Online).
 • Cu toate acestea, există încă o nevoie reală de politici pentru atenuarea decalajului digital în ceea ce privește competențele digitale ale tinerilor din România, inclusiv în domeniul siguranței pe internet (decalaj vizibil atât în datele cantitative din 2010, cât și în datele calitative ale proiectului din 2013) și, de asemenea, o nevoie de a promova competențele digitale și conștientizarea necesității lor printre adulți (părinți și profesori).

Reports and resources

Factsheet

Summary of findings

Recommendations

Safety guide

Questionnaires

The EU Kids Online fieldwork involved several questionnaires. First, a face to face interview with one parent. Second, a face to face interview with the child. Then a self-completion interview for sensitive questions, with one version for 9-10 year olds and one version for 11-16 year olds.

Romanian language

Questionnaire for parent

Questionnaire for child

Self-completion questionnaire for child (Children age 9-10)

Self-completion questionnaire for child (Children age 11-16)

Hungarian language

Questionnaire for parent

Questionnaire for child

Self-completion questionniare for child (Children age 9-10)

Self-completion questionnaire for child (Children age 11-16)

Publications

2018

 • Velicu, A. & Blaya, C. (2018) Campaniile de siguranță pe internet și prevenire a cyberbullying-ului în școli. O poveste a copiilor spusă de datele proiectului EU KIDS ONLINE (School’s Campaigns for Online Safety and Cyberbullying Prevention. A Children’s story based on the data of EU Kids Online Project),Revista Română de Sociologie (Romanian Journal of Sociology). 1-2 

2017

 • Ponte, C. Velicu, A., Simões, J.A., Lampert. C. (2017) Parental practices in the era of smartphones, in Vincent, J & Haddon L.(eds.). Smartphone cultures. Routledge

2016

 • Velicu, Anca (2016) L'Internet mobile dans la vie des enfants : regards croisés entre la famille et l'école. In Drăgan, I., Pelissier, N and Frumusani, D. (eds) Journalisme et transformations sociales: des anciens aux nouveaux medias, Paris: L'Harmattan.
 • Dinh T., Farrugia L., O'Neill B., Vandoninck S., Velicu A. (2016). Internet Safety Helplines: Exploratory Study First Findings, 8 pp: Better Internet for Kids.
 • Dinh T., Farrugia L., O'Neill B., Vandoninck S., Velicu A. (2016). Insafe Helplines. Operations, effectiveness and emerging issues for internet safety helplines, 78 pp: European Schoolnet/Kapersky Helpline Fund.
 • Balea, B. (2016). Digital natives or not? How do romanian adolescents cross the boundaries  of internet common use? Studia UBB Sociologia, 61(1), p. 59-76.
 • Balea, B. (2016). Patterns in internet use among children and adolescents in Romania. Romanian Journal of Sociological Studies, 2, p. 3-15

2015

 • Barbovschi, M., & Velicu, A. (2015). “Fraped” selves: hacked, tagged and shared without permission. The challenges of identity development for young people on Facebook. In Lorentz, P., Metykova, M., Smahel, D. & Wright, M.. (eds.), Living in the Digital Age: Self-Presentation, Networking, Playing, and Participation in Politics. Brno: Masaryk University Press.
 • Tokes, G. & Velicu, A. (2015). Poveștile de dincolo de statistici: despre competențele digitale ale copiilor și adolesenților din România (The Story Behind the Statistics on the Digital Competences of Romanian Youth). Revista Română de Sociologie (Romanian Journal of Sociology). no. 5-6
 • Velicu, Anca & Barbovschi, Monica (2015). Social Media Use in and for School: A Transnational Perspective. In. B. Patrut, D. Andone, C. Holotescu, G. Grosseck (eds.) SMART 2014 International Conference -Social Media in Academia: Research and Teaching. Bologna: Medimond, (pp. 367-374) ISBN: 978-88-7587-712-5
 • Tőkés, G. (2015). A romániai tizenévesek online szokásai [Patternuri de utilizare al internetului de către tinerii români  (RO); Patterns of the Internet Use among Romanian children (EN)]. In Töröcsik Mária (szerk.): A Z generáció magatartása és kommunikációja [Comportamentul și comunicarea generației Z (RO); The Behaviour and the communication practices of Z generation (EN) ], Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 104-124.
 • Tőkés, G. (2015) A romániai fiatalok szemlélete az internet természetéről és hasznáról. [Atitudinea tinerilor români privind natura și rolul internetului – în limba maghiară]. Információs Társadalom 2015. 15. 2. 18–34. (ISI: 0,045, 2015)
 • Tőkés, G. (2015) „I learned all by myself”: the Romanian young people's self-perception of their digital competences. Acta Universitatis Sapientiae, Communicatio. 2. 67-91. 

2014

 • Barbovschi, M. (2014). Dealing with misuse of personal information online – Coping measures of children in the EU Kids Online III project. Communications: The European Journal of Communication Research, 39(3): 305–326. Indexat în Social Sciences Citation Index (SSCI).
 • Vandoninck S., Barbovschi M. (2014). Dealing with problematic situations online: preventive measures and coping. In: Smahel D., Wright M. (Eds.), The meaning of online problematic situations for children: results of qualitative cross-cultural investigation in nine European countries, Chapt. 6, (pp. 74-125). London: London School of Economics and Political Science.
 • Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, D. (2014). The Roles of Individual Characteristics and Liberalism in Intentional and Unintentional Exposure to Online Sexual Material Among European Youth: A Multilevel Approach. Sexuality Research and Social Policy, 11(2), 104-115. doi: 10.1007/s13178-013-0141-6. Indexat în Thomson Reuters (ISI).
 • Smahel, D., Green, L., & Barbovschi, M. (2014). Contextualizing children’s problematic situations online. Communications: The European Journal of Communication Research, 39(3): 225–231.
 • Velicu, A. (2014). Bullying-ul online și offline: victime versus agresori. Studiu de caz: România (Online and Offline Bullying: Victims versus Perpetrators:. A case study for Romania), Revista Română de Sociologie (Romanian Journal of Sociology). 1-2
 • Velicu, A., Mascheroni, G. și Ólafsson, K. (2014). Risks and opportunities in mobile internet use for Romanian Children. București: Ars Docendi.
 • Tőkés, G. (2014). Oportunități online și tipuri de utilizatori online în rândul tinerilor din România. Revista Română de Sociologie 2014. 1-2. 57-77. (ProQuest, Ebsco, Index Copernicus, DOAJ, REPEC)
 • Tőkés, G. (2014). Social Networking Practices of Young Romanians. Acta Universitatis Sapientiae, Communicatio. 1. 87-106.

2013

 • Barbovschi, M. (2013). Children’s meetings offline with people met online: a pan-European study of their characteristics and differences. Journal of Children and Media, 7(1). Routledge. Indexat în British Humanities Index, PsychInfo și Communication and Mass Media Complete.
 • Barbovschi, M. &  Fizesan, B. (2013). Creative internet uses – Differences in digital engagement among adolescents in Central and Eastern Europe. Lisbon: Proceedings of the E-Society IADIS conference. Indexat în Thomson Reuters (ISI), Conference proceedings citation index
 • Barbovschi, M., & Fizesan, B. (2013). Closing the gap, are we there yet? Reflections on the persistence of second-level digital divide in Central and Eastern Europe. In Ragnedda, M. &  Muschert, G.W. (eds.). The Digital Divide: Social Inequality and the Internet in International Perspective. London: Routledge.
 • Barbovschi, M., Kontrikova, V. & Bayraktar, F. (2013). Meeting new online contacts – Changes in European children’s patterns of sociality. Lisbon: Proceedings of the E-Society IADIS conference. Indexat înThomson Reuters (ISI), Conference proceedings citation index.
 • Barbovschi, M., &  Marinescu, V. (2013). Youth. Revisiting Policy Dilemmas in Internet Safety in the Context of Children’s Rights. In Brian O’Neil, Elisabeth Staksrud, Sharon McLaughlin (eds.). Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes. Gothenburg: Nordicom.
 • Barbovschi, M., Green, L., & Vandoninck, S. (eds.) (2013). Innovative approaches for investigating how children understand risk in new media. Dealing with methodological and ethical challenges. London: EU Kids Online, London School of Economics and Political Science.
 • Velicu, A. & Marinescu, V. (2013) Usage of social media by children and teenagers. Results of EU KIDS Online II. In Patrut B., Patrut M, Cmeciu C. (eds.) Social Media and the New Academic Environment: Pedagogical Challenges. Hershey: IGI Global.
 • László, E. & Tőkés, G. (2013) Amenințări în spațiul online și strategiile de coping ale tinerior din România. Revista Română de Sociologie. 5-6. 410-425.

2012

 • Barbovschi, M., Marinescu, V., Velicu, A. & Laszlo, E. (2012). Meeting ‘strangers’. In Livingstone, S., Haddon, L., Gorzig, A. (eds.). Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: Policy Press.
 • Šmahel, D., Helsper, E. J., Barbovschi, M., & Dědková, L. (2012). Meeting online strangers among European children. In 15th European Conference on Developmental Psychology (419-422). Bologna, Italy: Medimond. Indexat în Thomson Reuters (ISI), Conference proceedings citation index.
 • Tőkés, G., László, E. & Antal, I (2012). A romániai fiatalok megküzdése az online kockázatokkal. [Copingul și reziliența tinerilor români față de riscurile online – în limba maghiară]. Erdélyi Társadalom. 10. 1. 55–79. <http://www.erdelyitarsadalom.ro/korabbi-szamok/21-hungarian/korabbi-szamok/x-evfolyam-1-szam-2012-1/74-tokes-gyoengyver-laszlo-eva-antal-imola-a-romaniai-fiatalok-megkuezdese-az-online-veszelyekkel.html>
 • Fizesan, B. (2012). Digital engagement among children in Eastern Europe. Studia UBB Sociologia, 57(1), p. 83-101. 
 • Balea, B. (2012). From Unequal Access to Differentiate Use: Persistence of Digital Inequalities among Romanian Adolescents. Phd Thesis – unpublished.

2011

 • Barbovschi, M., Marinescu, V., Velicu, A. (2011). Being in Contact with Strangers: Teenagers' Exploration of Alternative Identities Online. In Social Work Review, 2/ 2011 (ISSN 1583-0608; BDI: ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS
 • Marinescu, V. & Velicu, A. (2011) Uses of the Internet by children and youth. Results of the EU Kids Online II. In Information and Communications Technology , Media and Education. Editor: University "N. Rilski", Bulgaria

2010

 • Tőkés, G (2010). Digitális egyenlőtlenségek a romániai fiatalok körében. [Inegalități digitale în rândul tinerilor din România – în limba maghiară]. Korunk.11.50-62.

Team

Anca Velicu

Anca Velicu, Dr., este cercetător la Institutul de Sociologie și din 2004 studiază problema relației copiilor cu media (TV, internet și tehnologii digitale). A fost implicată în cercetări naționale și internaționale despre consumul de internet al copiilor și adolescenților, cele mai semnificative fiind EU Kids Online și Net Children Go Mobile. Din 2014 este persoana de contact la nivel național în proiectul EU Kids Online. Din 2015 a devenit interesată de problema folosirii tehnologiilor digitale de către copiii de sub 8 ani, fiind membru activ EU COST Action IS1410, The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY) și în proiectul Makerspaces in the early years: Enhancing digital literacy and creativity (MakEY).

Monica Barbovschi

Monica Barbovschi, Dr., este cercetător asociat al Institutului de Sociologie al Academiei Române și consultant de cercetare pentru centre și institute de cercetare internaționale (e.g. CETIC.br în Sao Paulo, European Institute for Gender Equality). A fost implicată în proiectele EU Kids Online, 2009-2014 și Net Children Go Mobile, 2012-2014 (dir. Giovanna Mascheroni) și a coordonat proiectul UEFISCDI - Tinere Echipe cu titlul ”Calitatea prieteniei în epoca rețelelor de socializare online. Uzul și abuzul informațiilor cu caracter personal de către adolescenții din România” (2015-2017).

Bianca Balea

Bianca Balea este doctor în sociologie la Universitatea Babes-Bolyai și este interesată de modul în care copiii și adolescenții folosesc internetul și noile tehnologii digitale, fiind implica în diferite proiecte naționale și internaționale care tratează această temă. Astfel a făcut parte din proiectele EU Kids Online, 2009-2014 (dir. Sonia Livingstone și Leslie Haddon, LSE), Net Children Go Mobile, 2012-2014 (dir. Giovanna Mascheroni) și în proiectul UEFISCDI - Tinere Echipe cu titlul ”Calitatea prieteniei în epoca rețelelor de socializare online. Uzul și abuzul informațiilor cu caracter personal de către adolescenții din România” (2015-2017).

Tokes Gyongyver

Gyöngyvér Tőkés, Dr., este Conferențiar la Departamentul de Științe Sociale Aplicate din cadrul Facultății de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Universitatea Sapientia,Târgu Mureş. Predă cursuri la nivel de licență și master despre media și societate și metode de cercetare în științele comunicării. Interesele de cercetare sunt în domeniul noilor media, folosirea internetului și diviziunea digitală în rândul tinerilor din România.

Contact

Co-ordinator:
Anca Velicu
Institutul de Sociologie (Institute of Sociology), Calea 13 Septembrie, numărul 13, Sector 5, 050711, București, România
anca.velicu@gmail.com, avelicu@insoc.ro