Hungary

Please click here for English language Website

Hungary Hungarian Hungary Hungarian


EU KIDS ONLINE II

2009-2011

A digitális technológiák fejlődésével és terjedésével párhuzamosan egyre fontosabbá válik annak a vizsgálata, hogy megértsük a gyermekekre és a családokra leselkedő veszélyek és kockázatok komplex természetét.

Ennek érdekében 2009 és 2011 között az EU Kids Online II projekt keretében átfogó európai vizsgálat zajlik a 9 és 16 év közötti fiatalok, illetve szüleik részvételével. A projekt célja, hogy nemzetközi viszonylatban is összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésünkre az európai gyermekek internethasználati szokásaival kapcsolatban.

A huszonöt ország részvételével zajló kutatást a London School of Economics koordinálja, a munkát a téma nemzetközileg elismert szakértője, Sonja Livingstone irányítja. A két év alatt megvalósuló projekt arra keresi a választ, hogy az unióban élő gyerekek milyen kockázatokkal, veszélyekkel találkozhatnak és találkoznak az interneten, és hogy ezeket hogyan tudják maguk, illetve szüleik segítségével kezelni. Az eredmények segítségével mind az érintettek, a média, a telekommunikációs vállalatok és a szakpolitikai döntéshozók is végre pontos, mítoszoktól és elfogultságoktól mentes, megbízható nemzetközi adatokon alapuló képet kaphatnak a veszélyek és egyben a lehetőségek valós nagyságáról és természetéről.

Az EU Kids Online II kutatási együttműködés magyarországi partnere az ITHAKA Nonprofit Kft., a kutatás hazai vezetői Ságvári Bence és Galácz Anna.  

A projektről

A 2006 és 2009 között zajló EU Kids Online I. kutatás együttműködés keretében 21 európai országban gyűjtötték össze a gyermekek online technológia-használatával kapcsolatos jellegzetességeket, különös tekintettel a potenciális veszélyekre és kockázatokra. A projektben részt vevő kutatók több mint 400 tanulmány adatait elemezték, azonosítva ezek legfontosabb eredményeit, illetve azokat a területeket, amelyek esetében további vizsgálatokra van szükség.

A legjellemzőbb online veszélyek és kockázatok között elsősorban a nem megfelelő tartalmak (pornográf, erőszakos, rasszista, gyűlöletkeltő), az online zaklatások különböző formái (szexuális zaklatás, személyiségi jogok megsértése) a leginkább említésre méltók.

Egyelőre azonban nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre arról, hogy mennyire valósak ezek a kockázatok, a gyermekek mekkora része szembesül ezekkel, hogyan reagálnak rá, és mindezek megelőzésére mit tehetnek a szülők, illetve az oktatásban dolgozók?

A kutatás célja, hogy mindezekkel kapcsolatban szigorú módszertani megalapozottságú, nemzetközi adatok álljanak rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy ne essünk a morális pánik hibájába, feleslegesen veszélyeztetve a gyermekek szabadságát azáltal, hogy korlátozzuk az online lehetőségeiket.

A kvantitatív kutatás során vizsgáljuk a gyermeket internet-használatát, digitális írástudásuk jellegzetességeit, a személyiségi jogaikkal kapcsolatos percepcióikat, és a biztonságuk megőrzésére tett gyakorlataikat.  

A projekt fontosabb eseményei

2009 ősz – a projekt kezdete, kérdőívkészítés, mintavétel

2010 tavasz – adatfelvétel

2010 nyár – adatelemzés

2010 ősz – adatelemzés, országtanulmányok elkészítése

2011 tavasz – nemzetközi elemzés

2011 nyár – zárótanulmány és ajánlások megfogalmazása

További információ

Bence Ságvári
Centre for Social Sciecnes
Hungarian Academy of Sciences
Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Budapest
1097 Hungary
tel: +36 1 224-6700
email: Sagvari.bence@tk.mta.hu 
web: tk.mta.hu