Κύπρος

Please click to go to the English language website

Συνοπτική Παρουσίαση

Η Κύπρος είναι μία χώρα με υψηλή χρήση του διαδικτύου μεταξύ των χωρών χαμηλού κινδύνου. Τα παιδιά στην Κύπρο έχουν πιο συχνές εμπειρίες υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου (40%) από τον μέσο όρο της Ευρώπης (30%). Μολονότι το 10% των παιδιών ηλικίας 11-12 αναφέρουν ότι τους έχει ενοχλήσει κάτι στο διαδίκτυο, είναι λιγότερο πιθανόν για τους γονείς τους να το αναγνωρίσουν. 13% των παιδιών στην Κύπρο έχουν συνομιλήσει με άγνωστο άτομο στο διαδίκτυο, ένα ποσοστό το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο από το μέσο όρο στην Ευρώπη που υπολογίζεται στο 30%. 

Cyprus - EU Kids Online Cyprus - EU Kids Online

Επιτεύγματα

  • Το CNTI συντονίζει το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου CyberEthics από το 2006. Το κέντρο αποτελείται από Κόμβο Ενημέρωση, Γραμμή Βοήθειας και Γραμμή Καταγγελιών. Ο στόχος του κέντρου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους, η παροχή στήριξης και βοήθειας, και τέλος η παροχή ενός μηχανισμού καταγγελιών παράνομων διαδικτυακών δραστηριοτήτων (λ.χ. σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων).
  • Περισσότερα από 600 σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια έχουν προσφερθεί σε παιδιά με στόχο την ενημέρωσή τους για τους διαδικτυακούς κινδύνους και την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την προώθηση του θετικού περιεχομένου στο διαδίκτυο από το 2006 μέχρι το 2018.
  • Το CNTI διεξήγαγε το 2015 σε εθνικό επίπεδο την Ευρωπαϊκή έρευνα Young Children (0-8) and Digital Technology υπό τον συντονισμό του JRC

Reports

Δημοσιεύσεις

Laouris, Y. and Aristodemou E. (2013). Risks and safety for children on the internet: the Cyprus report: Full findings from the EU Kids Online survey of Cypriot 9-16 year olds and their parents.

O’Neill, B., Laouris, Y. & Economou, A. (2013). Teaching internet safety, promoting digital literacy: the dual role of education and schools. In O'Neil, S., Staksrud, E. & McLaughlin, S (eds.) Promoting a Safer Internet for Children. European Policy Debates and Challenges: Nordicom.

Taraszow, T. & Laouris, Y. (2013). The Influence of NGOs on Safer Internet Policy Making. In O'Neil, S., Staksrud, E. & McLaughlin, S (eds.) Promoting a Safer Internet for Children. European Policy Debates and Challenges: Nordicom.

Mascheroni, G., Murru, M. F., Aristodemou, E. & Laouris, Y. (2012). Parents: Mediation, Selfregulation and co-regulation. In O'Neil, S., Staksrud, E. & McLaughlin, S (eds.) Promoting a Safer Internet for Children. European Policy Debates and Challenges: Nordicom.

Kirwil, L. & Laouris Y. (2012). Experimenting with the self-online: a risky opportunity. In Livingstone, S., Haddon L. & Gorzig, A. (eds.) Children, Risk and Safety on the Internet: Research and Policy Challenges in Comparative Perspective: The Policy Press.

Aristodemou, E., Hansen, O., Shitta, G. & Laouris, Y. (2011). IDentifEYE: Augmented Reality Game for Online Identities. Journal for the Systemic Innovation of Education, 1(2), 64-76.

Laouris, Y., Aristodemou, E. & Fountana, M. (2011). Teaching Internet Safety in Virtual Environments.International Journal of Media and Cultural Politics, 7(1), 67-76.

Aristodemou, E., Laouris, Y. & Taraszow, T. (2010). Identifying and Ranking Internet Dangers. Proceedings of the 2010 Social Applications for Lifelong Learning Conference, Patras, Greece.

Wold, T., Aristodemou, E., Dunkels, E. & Laouris, Y. (2009). Inappropriate content. In Livingstone, S. & Haddon, L (eds.) Kids Online: Opportunities and risks for children: The Policy Press.

Taraszow, T., Aristodemou, E., Arsoy, A., Shitta, G. and Laouris, Y. (2009). ‘Disclosure of personal and contact information by young people in social networking sites: an analysis using Facebook™ profiles as an example’, International Journal of Media and Cultural Politics, 6(1), 81-101.

Aristodemou, E., Kasparis, N., & Laouris, Y. (2008). Video game technology engaged in promoting a safer use of the internet. Paper presented at the Conference Child and Youth Research in the 21st Century: A Critical Appraisal, Nicosia. Cyprus.

Drousiotou, A.-M., Shitta, G., Taraszow, T., & Laouris, Y. (2008). CyberEthics: The Safer Internet Awareness Node of Cyprus that promotes the active participation of children in their own safety. Paper presented at the Conference Child and Youth Research in the 21st Century: A Critical Appraisal, Nicosia, Cyprus.

Aristodemou, E., Taraszow, T., & Laouris, Y. (2008). Young Cypriot internet users: A quantitative survey in the context of EU Kids Online. Paper presented at the Conference Child and Youth Research in the 21st Century: A Critical Appraisal, Nicosia. Cyprus.

Aristodemou, E., Taraszow, T., & Laouris, Y. (2008). EU Kids Online, the pan-European Initiative that Explores and Compares Young Internet Users across Europe: Comparative Results. Paper presented at the Conference Child and Youth Research in the 21st Century: A Critical Appraisal, Nicosia. Cyprus.

Drousiotou, A.-M., Shitta, G., Taraszow, T., & Laouris, Y. (2008). CyberEthics: The Safer Internet Awareness Node of Cyprus that promotes the active participation of children in their own safety. Paper presented at the Conference Child and Youth Research in the 21st Century: A Critical Appraisal, Nicosia, Cyprus.

Kasparis, N., Aristodemou, E., & Laouris, Y. (2008). SafenetCY: Hotline to report illegal and disturbing uses of the Internet. Paper presented at the Conference Child and Youth Research in the 21st Century: A Critical Appraisal, Nicosia, Cyprus.

Shitta, G., Taraszow, T., Laouris, Y. (2008). Safer Internet Forum: A Youth-driven initiative for safer cyberspace. Paper presented at the Conference Child and Youth Research in the 21st Century: A Critical Appraisal, Nicosia, Cyprus.

Taraszow, T., Arsoy, A., Shitta, G., & Laouris, Y. (2008). How much Personal and Sensitive Informationdo Cypriot Teenagers Reveal in Facebook? Proceedings of 7th European Conference on e-learning, Agia Napa, Cyprus.

Ομάδα

1

Ο Δρ. Γιάννης Λαούρης είναι ανώτερος επιστήμονας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου και Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου “CyberEthics”. Ασχολείται ενεργά με την έρευνα και την εφαρμογή των ευρυζωνικών τεχνολογιών ως εργαλεία για να γεφυρωθούν οι ψηφιακοί, οικονομικοί, εκπαιδευτικοί και διαπροσωπικοί διαχωρισμοί στον πλανήτη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στα ακόλουθα σώματα: 21st Century Agoras, Insafe, Inhope, EU Kids online, ECSO, Cybercrime Centre of Excellence, ECTEG – Europol. Είναι ένας από τους 12 συγγραφείς του ONLIFE Manifesto το οποίο αναπτύχθηκε για λογαριασμό του Digital Futures Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Γιάννης είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο στη θεωρία και εφαρμογή της επιστήμης του Δημοκρατικού Δομημένου Διαλόγου (Structured Democratic Dialogue – SDD) στο πλαίσιο του οποίου διεξάγει έρευνα με στόχο την ανάπτυξη συστημάτων που θα επιτρέπουν την ασύγχρονη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων σε ουσιαστικούς αυθεντικούς διαλόγους επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό τη θεσμική και κοινωνική αλλαγή. Έχει δημοσιεύσει γύρω στα 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα που καταπιάνονται με την νευροεπιστήμη, τα εφαρμοσμένα συστήματα, την ειρήνη και τη χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά. Άρθρα του είναι δημοσιευμένα σε 20 περίπου βιβλία ενώ έχει παρουσιάσει άρθρα σε περισσότερα από 120 συνέδρια. 

2

Η κα Έλενα Αριστοδήμου είναι η επικεφαλής του New Media Lab Unit και συντονίστρια των έργων: (1) CyberEthics (Cyprus Safer Internet Center), (2) 3CE ‘Cyprus Cyber Crime Center of Excellence for Training, Research and Education’ που στόχο έχει τη δημιουργία του Κυπριακού Κέντρου Αριστείας για το Κυβερνοέγκλημα παρέχοντας ευκαιρίες κατάρτισης σε ζητήματα που άπτονται της πάταξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος (3) UINFC2, ‘Engaging Users in Preventing and Fighting Cybercrime. Η Έλενα εμπλέκεται παράλληλα στη συγγραφή ανταγωνιστικών προτάσεων για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες, τη γνωστική νευροεπιστήμη και τους κινδύνους στο διαδίκτυο. 

3

Ο κος Ανδρέας Ανδρέου κατέχει πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας με κατεύθυνση Γλωσσολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) και μεταπτυχιακό τίτλο στη Δικανική Γλωσσολογία από το Aston University (Αγγλία). Είναι συντονιστής έργων σε διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα για λογαριασμό του CNTI και τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στη χρήση της γλώσσας στο έγκλημα, στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και στην ενσωμάτωση της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στις ερευνητικές διαδικασίες. Είναι αντιπρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου “CyberEthics” και συντονιστής της Γραμμής Καταγγελιών. Ο Ανδρέας έχει διεξάγει περισσότερα από 100 βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της εμπλοκής του με τις δράσεις του CyberEthics με στόχο την ενημέρωση του κοινού και κυρίως των παιδιών για την ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου και την προώθηση της θετικότητας στο διαδίκτυο. 

4

Η κα Αλίκη Οικονομίδου είναι εξουσιοδοτημένη Κλινική Ψυχολόγος και φοιτήτρια διδακτορικού πτυχίου στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II. Διαθέτει MSc στην Ψυχολογία της Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) και το King's College London (KCL) και πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Η Αλίκη συντονίζει ερευνητικά προγράμματα στο Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) από τον Φεβρουάριο του 2012, εκπροσωπώντας με επιτυχία τον οργανισμό της σε ποικίλα ευρωπαϊκά και εθνικά συνέδρια και συναντήσεις. Η Αλίκη συνεργάστηκε στο παρελθόν με την Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» (Κέντρο Απεξάρτησης) και την Κλινική Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η Αλίκη είναι τεράστιος υποστηρικτής της ευημερίας των ζώων και ενεργό μέλος σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για την ευημερία των ζώων στην Κύπρο. Τα κύρια της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διαταραχές της ψυχικής υγείας, όπως τις διαταραχές προσωπικότητας και διάθεσης, και τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κατάθλιψη, την εικονική πραγματικότητα και τον δεσμό μεταξύ ανθρώπων και ζώων.