Jiahong Shi

Jiahong Shi

PhD candidate in Finance

Department of Finance

Languages
English
Key Expertise
Finance