The Departmental Teaching Prize was awarded to Ben Ferguson.