Slovenia

 EU Kids Online

Video|

EU KIDS ONLINE II (2009-2011)

EU Kids Online II (2009-2011) je projekt, v katerega je vključenih 25 evropskih držav in ga koordinira London School of Economics and Political Science (skrajšano LSE). Gre za nadaljevanje projekta EU Kinds Online I, v katerem so se raziskovalci osredotočili na kontekstualno in kulturno problematiko ter tveganja otrokove varne uporabe interneta in novih medijev. Poročila so dostopna na spletni strani EU Kids Online|. Raziskovalci pa bodo v nadaljevalnem projektu EU Kids Online II s primerjalno kvantitativno raziskavo skušali bolje razumeti uporabo spletnih tehnologij med otroki sodelujočih držav, z osredotočanjem na varnost in tveganja na spletu. V Sloveniji projekt vodi dr. Bojana Lobe, Center za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene vede|.  

OZADJE in KONTEKST PROJEKTA

Spletna tveganja, ki so visoko na javnih, raziskovalnih in političnih programih, vključujejo izpostavljanje neprimernim vsebinam (npr. pornografija, nasilje, rasizem), nezaželenim stikom (npr. spogledovanje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje, izraba osebnih podatkov in zasebnosti) in  vzbujanje pozornosti, neprimernega vedenja s strani otrok samih (npr. ustrahovanje, izraba zasebnosti).
Toda, kako pogosta so ta tveganja, kakšen delež takšnih situacij privede do dejanske škode, kako se otroci odzivajo, ali so nekateri otroci še posebej ranljivi, kako bi se starši lahko ali morali obnašati – vsa ta in še druga vprašanja čakajo za svoje odgovore na mednarodno primerjalno in zanesljivo raziskavo. Nadalje se je pomembno izogniti moralni paniki ali pretirani bojazni, še posebej zato, ker bi lahko to privedlo do omejevanja otrokovih svoboščin ali priložnosti, ki se jim ponujajo na internetu.

O PROJEKTU

EU Kids Online II je namenjen pregledu izkušenj in praks otrok ter staršev, ki so povezane z uporabo, tveganjem in varnostjo na internetu. Z uporabo pristopa, ki je primerjalen, kritičen, kontekstualen in osredotočen na otroka, EU Kids Online II stremi k oblikovanju, izvedbi in analizi kvantitativne raziskave o otrokovih izkušnjah o tveganju na internetu. Tako bo med letoma 2009 in 2011 v državah članicah raziskava izvedena na nacionalnih vzorcih otrok med 9. in 16. letom starosti in njihovimi starši. Raziskava bo vključevala vprašanja o otroški uporabi interneta, njegovi računalniški pismenosti, zaznavah in varnostnih praksah. Cilj je proizvesti natančno, mednarodno primerjalno kvantitativno bazo podatkov, povezanih z uporabo interneta širom Evrope. Ti izsledki bodo sistematično primerjani z zaznavami in varnostnimi praksami njihovih staršev.

Projekt torej stremi k razširitvi znanj o izkušnjah in praksah otrok in staršev, ki so povezane s tvegano in varnejšo uporabo interneta in novih internetnih tehnologij v Evropi, da bi lahko uspešneje promovirali varno internetno okolje za otroke.

Razširitev vednosti je razumljena kot (a) poizvedba novih, relevantnih natančnih in primerjalnih izsledkov, povezanih z pojavom internetnega tveganja med evropskimi otroci; (b) s proučevanjem faktorjev ranljivosti (tako na individualni kot državni ravni) prepoznati kateri otroci so še posebej izpostavljeni tveganju in zakaj; in (c) raziskovanje izvedbe in učinkovitosti starševskega nadzora in strategij zavedanja in soočanje otrok z izpostavljenostjo tveganj, ki vključuje njihovo medijsko pismenost.

TERIMNSKI NAČRT PROJEKTA

Jesen      2009    Načrtovanje projekta in raziskave, vzorčenje
Pomlad   2010   Delo na terenu
Poletje    2010   Analiza ključnih podatkov
Jesen      2010   Poročilo ključnih ugotovitev
Pomlad   2011   Kontekstualna in komparativna analiza
Poletje    2011   Zaključno poročilo

CILJI PROJEKTA

Glavni cilji so:

  • oblikovati temeljit in zanesljiv instrument za raziskovanje, ki bo primeren za prepoznavo narave otoškega dostopanja do interneta, z njim povezanega tveganja, soočenja in zavedanja o varnosti;
  • oblikovati temeljit in zanesljiv instrument za raziskovanje, ki bo primeren za prepoznavo narave starševskih izkušenj, praks in skrbi, povezanih z uporabo interneta s strani njihovih otrok;
  • raziskavo izvesti na zanesljiv in hkrati etično obziren način;
  • sistematično analizirati rezultate, prepoznati ključne ugotovitve kot tudi bolj zapletene vzorce na nacionalni in primerjalni ravni;
  • razširiti ugotovitve širokem krogu zainteresiranega občinstva na državni in meddržavni ravni;
  • oblikovati in razširiti ključne predloge, relevantne za razvoj pobud za varnostno zavedanje.

KONTAKT

Bojana Lobe
Center za metodologijo in informatiko
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva pl. 5
Ljubljana
Slovenija
Tel:
fax: + 386 1 5805 101
e-mail: bojana.lobe@fdv.uni-lj.si|

bojana_100x117

Bojana Lobe

Bojana Lobe is an assistant professor at the Faculty of Social Sciences, member of International Journal of Multiple Research Approaches editorial board and author of the book Integration of Online Research Methods. Current research interests include mixed methods research, new technologies in social science data collection, systematic comparative methods and methodological aspects of researching children's experiences.

 

Muha_100x129

 Sandra Muha

  Sandra Muha is currently a graduate student in Social Informatics at
  the Faculty of Social Studies (University of Ljubljana). From her
  undergraduate studies onwards, she has cooperated with Centre
  for Methodology and Informatics, where she works as a project
 assistant and a data analyst.

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|