Romania

EU Kids Online

Video

EU Kids Online II, 2009-2011

Comisia Europeană a aprobat finanţarea unui nou proiect ce îşi propune investigarea riscurilor întâmpinate de copii în utilizarea internetului. EU Kids Online II, proiect coordonat de Sonia Livingstone şi Leslie Haddon de la London School of Economics and Political Sciences (UK), beneficiază de 2,5 milioane de euro ce vor acoperi costurile derulării timp de doi ani a unei cercetări comparative în peste 20 de ţări din spaţiul european.

Posibilele riscuri asociate utilizării internetului includ expunerea la conţinut nepotrivit (violent sau pornografic), contactele periculoase (atragerea copiilor în scopuri sexuale, online grooming) sau iniţierea de către copiii înşişi a unor comportamente dăunătoare, cum ar fi agresivitatea online (cyberbullying).

EU Kids Online (2006-2009)

Finalizat in vara 2009, proiectul a examinat în detaliu cercetările întreprinse în spațiul european  - 21 de țări - în probleme legate de siguranța pe internet a copiilor (aspecte culturale, contextuale și de risc). Rezultatele EU Kids Online au fost prezentate în cadrul conferinţei din 11 iunie 2009 desfăşurate la Londra la sediul London School of Economics.
Proiectul a urmărit îndeaproape reflectarea în cercetări a riscurilor și oportunităților întâmpinate de copii online, folosind o clasificare bazată pe rolurile comunicative sau gradul de participare –inițiere a diverselor activități de către copii:

  • Conținut – copilul ca receptor (a comunicării de masă)
  • Contact – copilul ca participant (în comunicarea interpersonală)
  • Conduită – copilul ca actor (oferirea de conținut sau inițierea comunicării interpersonale)

Oportunitățile includ: accesul la informații, resurse educaționale, crearea de conținut online, participare civică și politică, jocuri și distracție, conectivitate și socializare, activism și implicare în comunitate, abilități legate de tehnologie, exprimarea (protejată) a identității, oportunități legate de carieră și angajare, sfaturi legate de sănătate sau viață sexuală, grupuri specializate și comunitți de fani, împărtășirea experiențelor.

Riscurile posibile sunt: accesarea de conținut ilegal/activități ilegale (conținut protejat de drepturi de autor, hacking), contactarea de către străini/ pedofili, violență extremă sau sexuală, alte tipuri de conținut ofensator/dăunător, materiale rasiste, persuasiune comercială, dezinformare (sfaturi, sănătate), intruziuni/ exploatarea informațiilor cu caracter personal, hărțuire/ cyber-bullying, jocuri de noroc/ escrocherii/ fraude, auto-rănire (sfaturi legate de sinucidere, anorexie etc.).

Dintre acestea, dezvăluirea informaţiilor cu caracter personal reprezintă cel mai frecvent comportament de risc, în timp ce întâlnirea unei persoane cunoscute pe internet constituie un risc mult mai puţin frecvent (deşi rămâne comportamentul cel mai periculos). În plus, cercetarea comparativă a dezvăluit o asociere între gradul de utilizare şi risc: ţările nord-europene se pot încadra în categoria „utilizare crescută, risc crescut”, ţările din sudul Europei se poziţionează în zona „utilizare redusă, risc redus”, în timp ce ţările din estul Europei pot fi catalogate ca fiind de tipul „nouă utilizare, nou risc”.

EU Kids Online II (2009-2011)

Proiectul se va focaliza pe investigarea siguranţei pe internet a copiilor şi adolescenţilor cu vârsta între 9-16 ani, completând analiza percepţiilor şi experienţelor acestora cu cea a părinţilor lor. Un eşantion minim de 1000 de perechi de respondenţi părinte-copil va fi asigurat în fiecare din ţările participante. Copiilor li se va administra un chestionar ce cuprinde itemi legați de acces și utilizare, riscuri, reziliență în cazul experiențelor neplăcute și gradul de conștientizare a diverselor riscuri. Chestionarul administrat părinților va conține aceleași dimensiuni. Analiza datelor culese va evidenția tendințe și pattern-uri de risc la nivel național, dar va permite și plasarea acestora în comparație cu restul țărilor incluse in proiect.

În plus, cercetătorii îşi propun diseminarea rezultatelor în rândul categoriilor de public relevante, precum şi trasarea unui set de recomandări legate de minimizarea riscurilor online, îndreptate spre întărirea cadrelor legale, auto-reglementarea agenţilor economici implicaţi şi stimularea iniţiativelor de informare şi educare.

Rapoartele preliminare pe țări vor fi disponibile la începutul verii 2010, urmând ca până la sfârșitul anului 2010 echipa să se concentreze pe analiza aspectelor comparative și testarea ipotezelor, ultimul an fiind dedicat formulării de recomandări pertinente la nivele naționale și european, precum și diseminării rezultatelor.

 

Contact:

Monica Barbovschi
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Birou CCRIT, parter
400604, România
Tel/Fax: +40264-597860
Email:

Anca Velicu

Cercetător doctor la Institututul de Sociologie al Academiei Romane. Interesele ei de cercetare se situează în sfera media și copii, violență mediatică, adolescenți și internet.

 

Monica Barbovschi

Doctorandă și asistent de cercetare la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, catedra de Sociologie. Interesele ei de cercetare sunt legate de riscurile utilizării internetului de către copii, socializarea online a adolescenților, rețele sociale online. 

 

Eva Laszlo

Asistent universitar, doctorandă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, departamentul de Asistență Socială. Interesele ei de cercetare se concentrează pe violența domestică, abuzul sexual și traficul de femei.

 
Gyöngyvér Tőkés

Gyöngyvér Tőkés

 

Bianca Balea

 

Ecaterina Balica

 

 

 

 

 

 

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|