Finland

EU Kids Online

Video|

EU Kids Online II (2009-2011)

EU Kids Online II -tutkimus pyrkii lisäämään tietoisuutta eurooppalaisten lasten ja nuorten internetin käytöstä, internetin riskeistä ja turvallisuudesta. Tutkimuksen on rahoittanut Euroopan komission Safer Internet -ohjelma. Suomen lisäksi mukana on 23 EU-maata ja Turkki.

Tutkimusprojektissa toteutetaan vertaileva kvantitatiivinen kyselytutkimus 9–16-vuotiaiden lasten internetin käytöstä jäsenmaissa. Tutkimuksen keskiössä on internetin riskit ja turvallisuus. Samalla tarkastellaan myös vanhempien kokemuksia ja huolia lasten internetin käytöstä. Tutkimusaineiston kerätään keväällä 2010 ja ensimmäisiä tuloksia on saatavilla syksyllä 2010.

Tutkimusta johtaa professori Sonia Livingstone ja tohtori Leslie Haddon (London School of Economics) yhdessä kansainvälisen johto- ja ohjausryhmän kanssa. Jokaisesta osallistuvasta maasta on lisäksi mukana tutkimusryhmä.

Suomesta rahoituksessa on mukana Opetusministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Tutkimusryhmässä ovat FT, tutkijatohtori Reijo Kupiainen ja FT, tutkijatohtori Kaarina Nikunen Tiedotusopin laitokselta Tampereen yliopistosta sekä FT, YTL, Annikka Suoninen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta. EU Kids Online II -projektin Suomen koordinaatiosta vastaa Nettiturvallisuustyön päällikkö Mari Laiho Pelastakaa Lapset ry:stä. Pelastakaa Lapset koordinoi myös Euroopan komission Safer Internet -ohjelmaan kuuluvaa kansallista projektia Finnish Internet Awareness and Safety http://www.pelastakaalapset.fi/turvallinennetti/fi/etusivu|

Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita

EU Kids Online II -tutkimus jatkaa EU Kids Online I -tutkimusta (2006-2009), jossa Suomi ei ollut mukana. Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu olemassa olevaa tutkimusta lasten ja nuorten internetin käytöstä, riskeitä ja turvallisuudesta. Tutkimusraportit ovat saatavilla EU Kids Online –sivustolta (http://www.lse.ac.uk|/media@lse/research/EUKidsOnline/BestPracticeGuide/Home.aspx|/|).

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tarkastellaan kuinka yleisiä ovat riskit joutua esimerkiksi kiusatuksi internetissä, kohdata pornograafista, väkivaltaista ja rasistista nettisisältöä tai joutua seksuaalisen ahdistelun uhriksi. Lapsilähtöisessä tutkimuksessa kysytään lasten ja nuorten kokemuksia ja pelkoja ja kuinka he reagoivat vahingollisiin materiaaleihin ja mitä vanhemmat ajattelevat internetin riskeistä. Tavoitteena on tuottaa vertailtavaa ja kriittistä tietoa lasten ja nuorten internetin käytöstä, digitaalisesta lukutaidosta ja nettiturvallisuuteen liittyvistä käytännöistä.

Yhteystiedot:

Reijo Kupiainen
Tiedotusopin laitos
33014 Tampereen yliopisto

Puh. 044 0902190
Reijo.kupiainen[at]uta.fi

Kupiainen_Reijo_100x75

Reijo Kupiainen (FT) työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalueensa on keskittynyt lasten ja nuorten medialukutaitoon ja mediakasvatukseen. Kupiainen työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Nuoret, lukutaidot ja muuttuva mediaympäristö ja johtaa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa tutkimusta Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos. Kupiainen on julkaissut yhdessä MuT. Sara Sintosen kanssa kirjan Medialukutaidot osallisuus mediakasvatus (Gaudeamus 2009).

Nikunen_Kaarina_100x75

Kaarina Nikunen (dosentti, YTT) työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyvät yleisö- ja fanitutkimukseen, nuorten mediankäyttöön sekä transnationaaliin mediaan. Nikunen on keskittynyt populaarimedian, erityisesti internetin ja television, merkityksiin nuorten arjessa. Hänen viimeisin tutkimusprojektinsa tarkasteli maahanmuuttajanuorten median käyttöä. Nikunen on toimittanut yhdessä Susanna Paasosen ja Laura Saarenmaan kanssa teokset Pornification: Sex and Sexuality in Media Culture (Berg, 2007) sekä Jokapäiväinen pornomme (Vastapaino, 2005).

Suoninen_Annikka

Annikka Suoninen (FT, YTL) on tutkinut erityisesti lasten ja nuorten mediankäyttöjä ja median merkityksiä heidän arkielämässään. Lisäksi hän on tehnyt tutkimusta mm. päiväkotien mediakasvatuksesta ja lastenohjelmien sukupuolikuvasta. Suoninen on ollut mukana Sonia Livingstonen johtamassa eurooppalaisessa vertailevassa Children, Young People and Their Changing Media Environment -tutkimuksessa. Suoninen on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa kansainvälisessä vertailevassa Youth Media Participation –tutkimuksessa. Tällä hetkellä Suoninen toimii Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella vastuullisena tutkijana nuorten yhteiskunnallisia tietoja ja asenteita koskevassa ICCS-tutkimuksessa.

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|