Slovenia

EU Kids Online

Video

EU kids Online je mreža evropskih raziskovalcev, ki se osredotočajo na proučevanje izkušenj, ki jih imajo otroci in mladi z internetom. EU Kids Online sestoji iz treh projekto>EU Kids Online|. V drugem projektu,  EU Kids Online II, so raziskovalci s primerjalno kvantitativno raziskavo skušali bolje razumeti uporabo spletnih tehnologij med otroki v sodelujočih 25 državh, z osredotočanjem na varnost in tveganja na spletu.

Trenutno aktiven EU Kids Online III je tretji projekt in vključuje 33 držav. Njegov namen je dopolniti in nadgraditi delo prejšnjih dveh projektov na vrsto načinov: z zbiranjem in analizo novih raziskav kot nadgradnja EU Kids Online I, s poglobljenimi dodatnimi analizami podatkov, ki smo jim zbrali v EU Kids online II. Tretji cilj pa je izvedba primerjalne kvalitativne raziskave o tem, kako otroci in mladi uporabljajo internet, kar bo poleg novih izsledkov odrplo možnosti za razvoj novih inovativnih metod.

KONTAKT

Bojana Lobe
Center za metodologijo in informatiko
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva pl. 5
Ljubljana
Slovenija
Tel:
fax: + 386 1 5805 101
e-mail: bojana.lobe@fdv.uni-lj.si

bojana_100x117

Bojana Lobe

Bojana Lobe is an assistant professor at the Faculty of Social Sciences, member of International Journal of Multiple Research Approaches editorial board and author of the book Integration of Online Research Methods. Current research interests include mixed methods research, new technologies in social science data collection, systematic comparative methods and methodological aspects of researching children's experiences.

Muha_100x129

Sandra Muha

Sandra Muha is currently a graduate student in Social Informatics at the Faculty of Social Studies (University of Ljubljana). From her 
undergraduate studies onwards, she has cooperated with Centre
for Methodology and Informatics, where she works as a project
assistant and a data analyst.

 

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|

 

 

 

Slovenian flag