Latvia

Internets ir kļuvis par mūsu otru dzīvi, savā veidā par māju, kurā pavadām daudz laika, tāpēc arī informācijai, kuru tur ievietojam un ar kuru saskaramies ir aizvien būtiskāka loma.
Internets paver durvis uz citu, plašāku pasauli, kur no pieejamās informācijas, daļu satura veido vardarbīga, pornogrāfiska, naida pilna vai apdraudoša veida informācija.
Komunikācija ar datora palīdzību norisinās vairāk vienpersoniski, kas nozīmē, ka bērni internetu bieži vien lieto bez vecāku uzraudzības. Aizvien aktuālāks kļūst jautājums kā nodrošināt bērna drošību internetā.

EU Kids Online atklāja, ka balstoties uz pētījumiem Eiropā:

  • katrs ceturtais jaunietis ir saskāries ar pornogrāfiju internetā (ir maz zināms kāda veida informāciju saturējis šis materiāls);
  • katrs trešais ir saskāries ar naida vaivardarbības pilnu saturu internetā;
  •  katrs desmitais ir devies uz tikšanos ar cilvēku, ar kuru vispirms ir izveidojis kontaktu internetā;
  •  iebiedēšanā tiešsaistē (cyberbullying) visbiežāk bērns iesaistās no abām pusēm, viņš ir gan iebiedētājs, gan iebiedējamais. 

Eiropas Komisijas drošāka interneta programmas mērķis ir „veicināt drošāka interneta un citu komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, izglītot lietotājus – jo īpaši bērnus, vecākus un aprūpētājus – šajā sakarā , kā arī, lai cīnītos pret nelegālu saturu un kaitīgu rīcību tiešsaistē.

EU Kids Online III apvieno Eiropas valstis, lai koordinētu un veicinātu pētījumus par to kā bērni lieto jaunos medijus.

Kontakti:

Inta Brikse
Komunikācijas studiju nodaļa
Sociālo zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
Lomonosova iela 1a
Rīga, LV – 1019
Latvija
e-mail: inta.brikse@lu.lv

Inta LVInta Brikse

Profesore Inta Brikše ir Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja. Galvenās pētniecības intereses ir žurnālistikas kultūra, sabiedriskie mediji un publiskās sfēras attīstība postpadomju telpā. Pēdējās publikācijas ir veltītas publiskajai sfērai un žurnālistikas brīvībai un mediju atbildībai, sabiedriskajiem medijiem un informācijas videi. Vairāk par publikācijām: http://sites.google.com/site/luszfdatubaze/Home/inta-brikse

Skaidrite LV

Skaidrite Lasmane

 

Skaidrīte Lasmane ir komunikācijas ētikas profesore Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļā. Viņa ir vadošā pētniece komunikācijas ētikas jomā Latvijā. Pēdējās publikācijas veltītas komunikācijas ētikas praksēm Latvijā. Vairāk par publikācijām: http://sites.google.com/site/luszfdatubaze/Home/skaidrite-lasmane

Marita LV

Marita Zitmane

 

Marita Zitmane ir zinātniskā asistente Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā. Galvenās interešu jomas ir dzimtes studijas un reklāma. Dažos pētījumos viņa ir aplūkojusi bērnus un reklāmu tradicionālajos medijos. Vairāk par publikācijām: http://sites.google.com/site/luszfdatubaze/Home/marita-zitmane   

Ilze

Ilze Šulmane

Ilze Šulmane ir zinātniskā asistente Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā. Galvenie pētniecības lauki – mediju auditorijas un žurnālista profesionālās identitātes. Daudzas publikācijas ir veltītas mediju lomai integrācijas procesos un plašsaziņas līdzekļu atbildībai.Vairāk par publikācijām:

http://sites.google.com/site/luszfdatubaze/Home/ilze-sulmane 

Olga LVOlga Proskurova-Timofejeva

Olga Proskurova-Timofejeva ir Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēja. Viņas pētnieciskās intereses ir saistītas ar filmu studijām un žurnālistiku. Vairāk par publikācijām:http://sites.google.com/site/luszfdatubaze/Home/olga-proskurova-timofejeva

Inguss LV

Ingus Bērziņš

Ingus Bērziņš ir galvenais redaktors vienam no lielākajiem ziņu portāliem Latvijā – Delfi. Viņš ir izstrādājis savu doktora darbu par tehnoloģiju virzītām transformācijām publiskajā telpā demokrātiskās valstīs. Vairāk par publikācijām:http://sites.google.com/site/luszfdatubaze/Home/ingus-berzins

Aleksis Jarockis

 

Aleksis Jarockis ir Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes doktorants, kura profesionālā darbība ir orientēta uz sabiedriskajām attiecībām un komunikāciju valsts pārvaldē. Viņa pētnieciskais lauks ir valdības komunikācijas stratēģija un politika.

Guna LV

Guna Spurava

 

Guna Spurava ir Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes doktorantūras studente un žurnāla "Ir" valdes priekšsēdētāja. Viņa ir darbojusies pētniecībā vairāk kā 14 gadu un galvenokārt viņas intereses ir mediji un masu komunikācija.

Liva LV

Līva Brice

Līva Brice ir Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes doktorantūras studente un darbojas projektā EU Kids Online III kā projekta zinātniskā asistente. Viņas pētnieciskās intereses ir saistītas ar digitālo komunikāciju un sociālajiem medijiem, joīpaši sociālajiem tīkliem un sevis prezentēšanu tajos.

Ilze berzina LVIlze Bērziņa

Ilze Bērziņa ir Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes doktorantūras studente, kas profesionāli darbojas komunikācijas un mārketinga jomā. Viņas pētnieciskās intereses ir tīkli un sociālie mediji.

 

Ar informāciju par bērnu drošību interenetā var iepazīties te:

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra mājas lapa www.drossinternets.lv

Valsts policijas mājas lapa jauniešiem par drošības un prevencijas jautājumiem:

Projekta „Drošība tiešsaistē" sadarbībā ar Microsoft ietvaros izveidota mājas lapa 'Bērnu drošība tiešsaistē': http://www.draudzigsinternets.lv

 

.

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|