Sweden publications

Publications

Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl & Elza Dunkels (2011) Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online  (How dangerous is the internet? Findings from the Swedish part of the European project EU Kids Online) The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs universitet (46 pp.) (research report, in Swedish), http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php?portal=publ&main=info_publ2.php&ex=342&me=3

Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl & Elza Dunkels (2011) "Vad nytt om barn och internet i Sverige? Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online" ("What's New about Children and the Internet in Sweden? Findings from the European project EU Kids Online"), Nordicom-Information, årg 33, nr 4, pp. 71-79 (article in a scientific journal, in Swedish), http://www.nordicom.gu.se/?portal=publ&main=info_publ2.php&ex=344&me=7

Olle Findahl, Elza Dunkels & Cecilia von Feilitzen (2013) Med egna ord. Barn och 
deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet. (In Their Own Words. 
Swedish children and their parents on what can be bothering on the internet). 
The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, 
Göteborgs universitet (30 pp., research report in Swedish)

Olle Findahl, Elza Dunkels och Cecilia von Feilitzen (2013) Med egna ord. Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet [Children and their parents on what may be bothering on the internet]. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs universitet (30 s) http://www.nordicom.gu.se/en/publikationer/med-egna-ord

 

Svensson, Johanna. (2014). Skandinaviska barn använder nätet mer och möter fler risker [Scandinavian children use the internet more and encounter more risks]. Retrieved from:  http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2014/Skandinaviska-barn-anvander-natet-mer-och-moter-fler-risker/ 

Sjöberg, U. (2014) 'Children and Media: New Challenges Call for Interdisciplinary and Comparative Approaches ', Acta Paediatrica. To be puplished autumn 2014. To be puplished autumn 2014

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|