Contact

 soniaforhomepage   LeslieHaddon      

Sonia Livingstone|    Leslie Haddon|

Media and Communications, LSE
Houghton St, London WC2A 2AE UK

 

Email eukidsonline@lse.ac.uk| to be added to our contact list

Visit us on Facebook| and Twitter|

Lithuania

EU Kids Online

ES VAIKAI INTERNETE II (2009-2011)

Stiprinant žinias apie Europos vaikų naudojimąsi internetu, su interneto naudojimu susijusią riziką bei saugumą.

Šio projekto metu bus atliktas kiekybinis palyginamasis Europos valstybių vaikų naudojimosi internetu tyrimas. Tyrime pagrindinis dėmesys bus skiriamas su interneto naudojimu susijusiai rizikai ir saugumui . Taip pat bus apimti tėvų išgyvenimai, auklėjimo būdai ir rūpinimasis jų vaikams internete kylančia rizika ir  saugumu. Tuo tikslu  2009-2011 metais bus apklaustos 9-16 metų vaikų bei jų tėvų imtys. „ES VAIKAI INTERNETE II" tikslas yra pateikti tikslias, skirtingose valstybėse surinktais kiekybiniais duomenimis paremtas išvadas apie interneto naudojimą Europoje. Pirmosios išvados bus pateiktos 2009 metų rudenį. Projektą koordinuoja prof. Sonia Livingstone ir dr. Leslie Haddon iš Londono Ekonomikos bei Politikos Mokslų mokyklos (London School of Economics and Political Science). Taip pat projekte dalyvauja tarptautinė patarėjų grupė bei tyrėjų komandos iš daugiau kaip 20-ties Europos šalių.

Numatomi rezultatai:

  • Išvados apie vaikų ir tėvų patirtį naudojantis interneto technologijomis, orientuojantis į tėvų ir vaikų rizikos ir saugumo palyginimą.
  • Rizikos ir saugumo internete modelių išskyrimas remiantis tarptautinio tyrimo duomenimis. Hipotezių pradedant nuo bendriausių ir einant prie detaliausių patikrinimas. Ryšių tarp skirtingų kintamųjų išaiškinimas einant nuo atskirų dalykų prie bendrų principų.
  • Įrodymais pagrįstos rekomendacijos politikams ir tyrėjams.

Projekto tvarkaraštis:

2009 ruduo – projekto planavimas, klausimyno parengimas, imties parinkimas.
2010 pavasaris – apklausa.
2010 vasara – pagrindinių duomenų analizė.
2010 ruduo – pagrindinių rezultatų pateikimas.
2011 pavasaris – kontekstinė ir lyginamoji analizė
2011 vasara – galutinė ataskaita ir rekomendacijos.

Galutinė ataskaita ir rekomendacijos bus prieinamos visiems besidomintiems šioje svetainėje|. Taip pat galite gauti „ES VAIKAI INTERNETE II" naujienas elektroniniu paštu. Tam reikia įvesti savo elektroninio pašto adresą į prenumeratorių sąrašą|. Naujienos bus siunčiamos kelis kartus per metus, taigi, mes be reikalo neapkrausime Jūsų pašto dėžutės.

Projekte dalyvaujanti Lietuvos tyrėjų grupė:

Doc. dr. Alfredas Laurinavičius, Mykolo Romerio universitetas, allaur@mruni.eu|, http://allaur.home.mruni.lt|
Prof. dr. Rita Žukauskienė, Mykolo Romerio universitetas, rzukausk@mruni.eu,| http://rzukausk.home.mruni.lt/?page_id=15|
Laura Ustinavičiūtė, Mykolo Romerio universitetas, laurau@mruni.eu|,

Contact: 

Dr Alfredas Laurinavičius
Psichologijos katedra
Socialinės politikos fakultetas
Mykolo Romerio universitetas
Ateities g. 20
LT-08303 Vilnius
Lithuania
email: allaur@mruni.eu|

Alfredas Laurinavičius

alfredas__foto_110x123Alfredas Laurinavičius yra Mykolo Romerio universiteto docentas ir katedros vedėjas. Jo pagrindiniai moksliniai interesai yra teisės psichologijos srityje. Daugiau informacijos: http://allaur.home.mruni.lt |  

 

rita_foto_100x129

 

Rita Žukauskienė

 

Rita Žukauskienė yra Mykolo Romerio universiteto profesorė. Jos pagrindinė mokslinių interesų sritis yra sisteminė elgesio ir emocinių problemų analizės paauglystės periodu. Ji yra penkių knygų ir daugelio mokslinių straipsnių, tame tarpe susijusių su elektroninėmis patyčiomis, autorė. Daugiau informacijos: http://rzukausk.home.mruni.lt/?page_id=15 |

laura_foto_100x109Laura Ustinavičiūtė

Laura Ustinavičiūtė nuo 2008 metų yra Mykolo Romerio universiteto doktorantė. Jos pagrindiniai moksliniai interesai yra teisės psichologijos srityje. Jos moksliniai tyrimai yra susiję su nusikalstamu elgesiu, rizikos veiksniais, jų koreliatais, patyčiomis internete bei patyčių įtaka vaikų ir paauglių emocinei gerovei. 

Renata Mackoniene ltRenata Mackonienė 

Renata Mackonienė yra Mykolo Romerio universiteto lektorė, jos akademinio domėjimosi sritys apima vystymosi psichologiją, žiniasklaidos psichologinį poveikį, vystymosi psichologijos aspektus medijų psichologijoje. Ji taip pat dalyvauja socialinių-emocinių įgūdžių programos "Antras žingsnis" vykdyme Lietuvoje.

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|

 

 

 

 

 

Lithuanian flag