soniaforhomepage   LeslieHaddon      

Sonia Livingstone|    Leslie Haddon|

Media and Communications, LSE
Houghton St, London WC2A 2AE UK

 

Email info@eukidsonline.de| to be added to our contact list

Visit us on Facebook| and Twitter|

Finland

 EU Kids Online

Yhteystiedot:

Professor Reijo Kupiainen
Aalto University
School of Arts, Design and Architecture
Pori Unit of Department of Art
PO Box 181
Fi-28101 Pori

Tel. +358 50 341 8563
Email: reijo.kupiainen@aalto.fi |

Kupiainen_Reijo_100x75

Reijo Kupiainen (FT) työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalueensa on keskittynyt lasten ja nuorten medialukutaitoon ja mediakasvatukseen. Kupiainen työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Nuoret, lukutaidot ja muuttuva mediaympäristö ja johtaa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa tutkimusta Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos. Kupiainen on julkaissut yhdessä MuT. Sara Sintosen kanssa kirjan Medialukutaidot osallisuus mediakasvatus (Gaudeamus 2009).

Nikunen_Kaarina_100x75

Kaarina Nikunen (dosentti, YTT) työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyvät yleisö- ja fanitutkimukseen, nuorten mediankäyttöön sekä transnationaaliin mediaan. Nikunen on keskittynyt populaarimedian, erityisesti internetin ja television, merkityksiin nuorten arjessa. Hänen viimeisin tutkimusprojektinsa tarkasteli maahanmuuttajanuorten median käyttöä. Nikunen on toimittanut yhdessä Susanna Paasosen ja Laura Saarenmaan kanssa teokset Pornification: Sex and Sexuality in Media Culture (Berg, 2007) sekä Jokapäiväinen pornomme (Vastapaino, 2005).

Suoninen_Annikka

Annikka Suoninen (FT, YTL) on tutkinut erityisesti lasten ja nuorten mediankäyttöjä ja median merkityksiä heidän arkielämässään. Lisäksi hän on tehnyt tutkimusta mm. päiväkotien mediakasvatuksesta ja lastenohjelmien sukupuolikuvasta. Suoninen on ollut mukana Sonia Livingstonen johtamassa eurooppalaisessa vertailevassa Children, Young People and Their Changing Media Environment -tutkimuksessa. Suoninen on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa kansainvälisessä vertailevassa Youth Media Participation –tutkimuksessa. Tällä hetkellä Suoninen toimii Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella vastuullisena tutkijana nuorten yhteiskunnallisia tietoja ja asenteita koskevassa ICCS-tutkimuksessa

EU Kids Online III (2012-2014)

EU Kids Online -tutkimus pyrkii lisäämään tietoisuutta eurooppalaisten lasten ja nuorten internetin käytöstä, internetin riskeistä ja turvallisuudesta. Tutkimuksen on rahoittanut Euroopan komission Safer Internet -ohjelma.

Tutkimusta johtaa professori Sonia Livingstone ja tohtori Leslie Haddon (London School of Economics) yhdessä kansainvälisen johto- ja ohjausryhmän kanssa. Jokaisesta osallistuvasta maasta on lisäksi mukana tutkimusryhmä.

Suomesta tutkimusryhmässä ovat professori Reijo Kupiainen Aalto-yliopistosta, professori Sirkku Kotilainen ja erikoistutkija Kaarina Nikunen Tampereen yliopistosta, sekä FT, YTL, Annikka Suoninen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

 

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|

 

 

 

 

Finnish Flag