Finland publications

Publications

Kupiainen, Reijo, Suoninen Annikka & Nikunen, Kaarina (2011). Online Habits of Finnish Children. Use, Risks and Data Misuse. Nordicom Information nr. 4, 2011. http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/344_kupiainen_suoninen_nikunen.pdf|

Uusitalo, N., Vehmas, S. & Kupiainen, R. (2011). Naamatusten verkossa. Lasten ja Nuorten mediaympäristön muutos, osa 2. Journalismin tutkimusyksikkö, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto.
http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=393|

Presentations

Nuorten internetin käyttö ja kokemukset. Eu Kids Online –tutkimuksen tuloksia  |.

Kupiainen, R., Suoninen, A. & Nikunen, K. (2011). EU Kids Online. Case Finland|. Paper presented at the Nordmedia 2011 conference, Akureyri 13/8/2011.

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|