Swedish letter

April 2010

Bästa förälder

Barn i EU på internet

Stort tack för att du vill delta i vår undersökning. På London School of Economics genomför vi det här viktiga projektet inom ramen för EUs program för ett säkrare internet.

Vi arbetar med universitetsforskare i 25 olika länder och med internationella expertrådgivare som säkerställer att resultaten senare kan användas i olika initiativ för att göra internet säkrare för barn. Bland dessa rådgivare kan nämnas Rädda barnen, Europeiska skoldatanätet och ett europeiskt nätverk som arbetar för att öka säkerhetsmedvetenheten (Insafe). I Sverige arbetar vi med Professor Cecilia von Feilitzen på Göteborgs universitet.

Vi har utformat undersökningen för föräldrar och barn i hela Europa och resultaten kommer att användas för att ge rådgivning till personal i skolor och i barnomsorgen, till ungdomsledare och andra som arbetar för att barn ska få ut så mycket som möjligt av internet, samtidigt som riskerna minimeras.

Lärare som vet vad barnen gör på internet kan till exempel komma på sätt att ta itu med problem med nätmobbning. Det kan också hjälpa staten att besluta ifall det finns delar av internet som borde regleras hårdare. Ungdomsledare och andra som arbetar med barn behöver också veta vad de ska varna barnen för och vilka råd de kan ge dem. Vårt arbete kommer också att hjälpa föräldrarna att hjälpa och stötta sina barn när de använder internet.

Syftet med undersökningen är också att ge ett perspektiv på de risker som vissa barn ställs inför, genom att lyfta fram alla bra saker som barn gör på internet och hur barnen lär sig att använda internet på ett förnuftigt och bra sätt. Det är därför vi ställer så många frågor i vår undersökning; vi vill förstå alla olika typer av erfarenheter som barn i olika åldrar och med olika bakgrund kan ha i olika länder.

Information om forskarna och rådgivarna i de olika länderna finns på vår webbplats: www.eukidsonline.net. Resultaten kommer att presenteras av EU-kommissionen den 21 oktober 2010 i Luxembourg. Vi kommer att presentera resultaten på vår webbplats den dagen, så besök webbplatsen om du vill läsa dem!

Stort tack än en gång för att du vill delta i undersökningen.

Med vänliga hälsningar

Professor Sonia Livingstone
Ansvarig för projektet Barn i EU på internet
Department of Media and Communications
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Telefon: +44-207 955 7710 E-post s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|