Slovenian letter

April 2010

Dragi starŠi!

EU Kids Online razsikava

Iskreno se vam zahvaljujemo, ker ste se odločili sodelovati v naŠi raziskavi. Na Ekonomski Šoli v Londonu izvajamo ta pomemben projekt za Evropsko komisijo za varnejŠo uporabo interneta.

Pri tem sodelujemo z raziskovalci v 25-ih državah. Prav tako sodelujemo z mednarodno priznanimi svetovalci iz tega področja, ki bodo poskrbeli, da bodo rezultati raziskave koristno uporabljeni pri skrbi za večjo varnost otrok na internetu. Ti svetovalci vključujejo Save the Children (ReŠite otroke), European Schoolnet (Evropska Šolska mreža) in Evropska mreža za spodbujanje varnosti interneta (Insafe). V Sloveniji sodelujemo s prof. Bojano Lobe iz Univerze v Ljubljani.

V to raziskavo smo zajeli tako starŠe kot otroke iz celotne Evrope. Rezultati bodo pomembni pri svetovanju Šolam, pri zaŠčiti otrok, pri delu z mladimi in pri vsem ostalem kar omogoča za otroka najbolj primerno rabo interneta z najmanjŠim tveganjem.

Na primer, vedenje kaj otroci počno na internetu, lahko pomaga vzgojiteljem, da priporočijo varne internetne programe. Prav tako bo pomagalo vladam pri boljŠem urejanju internetnega prostora. Vzgojitelji in ostali, ki delajo z otroki, morajo prav tako vedeti kaj svetovati otroku in pred čim ga obvarovati. NaŠe delo bo tudi določilo smernice za starŠe, da se bodo lahko poučili o tem kako pomagati in usmerjati otroka pri uporabi interneta.

Raziskava tudi namerava izpostaviti nevarnosti iz otrokovega vidika, tako da odkriva koristne stvari, ki jih otrok počne na internetu. In kar je najvažnejŠe: otroci se bodo naučili pametno uporabljati internet. Zato naŠa raziskava postavlja veliko vpraŠanj. Tako bomo namreč lahko razumeli različna izkustva, ki jih imajo otroci različnih starosti, iz različnega okolja in v različnih državah.

Informacije o raziskovalcih in svetovalcih v vsaki državi so dostopne na naŠi spletni strani www.eukidsonline.net. Rezultati bodo posredovani Evropski komisiji v Luksemburgu 21. oktobra 2010. Prav tako jih bomo takrat objavili na naŠi spletni strani. Če bi jih želeli videti, prosim obiŠčite naŠo spletno stran.

Še enkrat se vam zahvaljujemo za sodelovanje v raziskavi.

S prijaznimi pozdravi,

Professor Sonia Livingstone
Director, EU Kids Online project
Department of Media and Communications
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|