Polish letter

kwiecień 2010

Szanowna Mamo, Szanowny Tato!

Europejskie badanie dotyczące aktywności dzieci w Internecie (EU Kids Online survey)

Bardzo dziękujemy za zgodę na udział w naszym badaniu. Londyńska uczelnia London School of Economics prowadzi ten ważny projekt w ramach programu Komisji Europejskiej na rzecz bezpieczniejszego Internetu.

Współpracujemy z badaczami uniwersyteckimi w 25 różnych państwach oraz z międzynarodowymi ekspertami, dzięki którym wyniki badania będą mogły zostać wykorzystane w ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Doradcy ci to członkowie takich organizacji jak Save the Children, European Schoolnet czy europejska sieć na rzecz propagowania informacji o bezpieczeństwie (Insafe). W Polsce współpracujemy z panią profesor Lucyną Kirwil z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stworzyliśmy to badanie dla rodziców i dzieci z całej Europy, a jego wyniki odegrają ważną rolę w formułowaniu porad skierowanych do szkół, instytucji opiekuńczych, pracowników zajmujących się młodzieżą i wszystkich innych osób, które starają się pomóc dzieciom w możliwie jak najlepszym wykorzystaniu Internetu przy uniknięciu ryzyka, które się z tym wiąże.
Przykładowo, wiedza o tym, co dzieci robią w Internecie, może wspomóc nauczycieli w projektowaniu programów zapobiegających przemocy rówieśniczej w Internecie. Pomoże ona również przedstawicielom władz w podejmowaniu decyzji o lepszym uregulowaniu prawnym niektórych aspektów Internetu. Pracownicy zajmujący się zawodowo pracą z młodzieżą oraz inni specjaliści pracujący z dziećmi również muszą wiedzieć, przed czym ostrzegać dzieci i co im radzić. Nasza praca przyczyni się również do opracowania wskazówek dla rodziców, aby mogli nauczyć się wspierać swoje dzieci przy korzystaniu z Internetu.

Realizowane badanie ma na celu nie tylko zbadanie ryzyka, na jakie narażone są niektóre dzieci, ale także zwrócenie uwagi na pożyteczne rzeczy, które dzieci mogą robić w Internecie oraz rozmaite sposoby pozwalające dzieciom uczyć się, jak sensownie i dobrze korzystać z jego bogatych zasobów. Dlatego właśnie w naszym badaniu zadajemy tak wiele pytań - pozwoli to nam zrozumieć różnego rodzaju doświadczenia dzieci w różnym wieku, z różnych grup społecznych w różnych krajach.

Informacje na temat badaczy oraz doradców w poszczególnych krajach są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.eukidsonline.net (w j. angielskim). Wyniki badania zostaną przedstawione przez Komisję Europejską 21 października 2010 r. w Luksemburgu. Tego dnia umieścimy wyniki badania na naszej stronie internetowej - zapraszamy wtedy do jej odwiedzenia, jeśli są Państwo zainteresowani wynikami badania.
Jeszcze raz chciałabym Pani/Panu podziękować za udział w tym badaniu.

Z wyrazami szacunku,

Profesor Sonia Livingstone
Dyrektor Projektu EU Kids Online
Wydział Mediów i Komunikacji
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Tel. +44(0)2079557710 E mail s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|