Norwegian letter

April 2010

Kjære foresatt

Undersøkelse om europeiske barn og Internett

Tusen takk for at du velger å ta del i undersøkelsen vår. Vi på London School of Economics gjennomfører dette viktige prosjektet for Europakommisjonens Safer Internet Programme.

Vi samarbeider med forskere i 25 forskjellige land, i tillegg til internasjonale ekspertrådgivere som sørger for at resultatene kan brukes i tiltak som skal gjøre Internett tryggere for barn. Rådgiverne jobber blant annet for Redd Barna, , skoleverket, og et europeisk nettverk for opplysning om trygghet (Insafe). I Norge jobber vi med stipendiat Elisabeth Staksrud ved Institutt for Medier og Kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Vi har laget denne undersøkelsen for foreldre og barn i hele Europa, og funnene vil være viktige i forhold til å gi råd til skoler, barnevern, ungdomsarbeidere og andre som jobber med å la barna få det beste ut av Internett, samtidig som risiko ved bruk blir minimert.

Å vite hva barna gjør på nettet kan hjelpe lærerne med å utvikle programmer som kan forhindre mobbing på internett. Det vil også hjelpe regjeringen med avgjørelser i forbindelse med eventuell regulering av nettet. Ungdomsarbeidere og andre som jobber med barn vil også få vite hva de skal advare barna mot, og hvordan de bør gi råd. I tillegg vil undersøkelsen sørge for veiledning til foreldrene, slik at de kan få kunnskap om hvordan de kan hjelpe barna ved bruk av Internett.

Et annet mål med undersøkelsen er å få et bilde av hva slags risiko noen barn er utsatt for, og å oppdage positive ting barn gjør på Internett og hvordan de lærer å bruke Internett på en fornuftig og god måte. Det er på grunn av dette vi stiller mange spørsmål, slik at vi kan forstå de forskjellige opplevelsene som barn har i forskjellige aldersgrupper, med forskjellig bakgrunn i forskjellige land.

Du kan få informasjon om forskerne og rådgiverne i hvert land på nettsiden vår www.eukidsonline.net. Funnene vil bli rapportert av Europakommisjonen 21. oktober 2010 i Luxembourg. Vi vil legge ut funnene på nettsiden vår denne datoen, så besøk siden vår hvis du vil vite resultatet.

Igjen, mange takk for din deltakelse i undersøkelsen.

Vennlig hilsen

Professor Sonia Livingstone
Director, EU Kids Online project
Department of Media and Communications
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk

Dato: 15. April 2010


Kjære foresatt

Hvordan forstå atferd på Internett, og gjøre Internett trygt for barn og ungdommer

Ipsos Norge jobber for tiden på oppdrag fra London School of Economics og the European Safer Internet Programme (en del av the European Commission) for å gjennomføre en Europadekkende undersøkelse om unge mennesker og foreldrene deres. Spørreskjemaet vil dreie seg om barn og ungdoms opplevelse av å være på nettet. De vil bli spurt om hvor og når de er på Internett, hva de gjør der, hvorvidt de blir utsatt for potensielt skadelig og upassende materiale og atferd (slik som innhold beregnet for voksne), og om deres strategier for å takle disse aspektene. Undersøkelsen til de foresatte vil dreie seg om deres oppfatning av opplevelser barnet har på nettet og foreldretilsyn.

Unge mennesker og foreldrene deres i 24 europeiske land vil bli intervjuet om synspunktene sine. Resultatene av undersøkelsen vil brukes for å få et bedre grep på hvordan barn og foreldre i Europa navigerer på Internett. De vil bli brukt av europeiske instanser og de nasjonale regjeringene for å kunne skape og tilrettelegge ressurser som skal gjøre det trygt for barn i hele Europa, og hjelpe foreldrene til å bidra så barna er trygge.

Som en del av denne forskningen vil Norstat, et uavhengig datainnsamlingsfirma gjennomføre intervjuer i dette området blant 9-16-åringer og foreldrene deres.
Norstat har lang erfaring med å gjennomføre denne typen undersøkelser, spesielt blant unge mennesker. Vi kan forsikre deg om at informasjonen vi innhenter om identiteten og svarene til deltakerne vil forbli strengt konfidensiell. Den innsamlede informasjonen vil kun bli brukt til seriøs samfunnsforskning, og ikke brukt til kommersielle formål.

Din og ditt barns deltakelse vil være til stor hjelp for dette prosjektet, og jeg håper du ikke har noen motforestillinger mot å bli med. Hvis du har noen spørsmål er det bare å kontakte David Gulstad fra Ipsos Norge på adressen under, eller på telefon 22 47 33 80

Vennlig hilsen

David Gulstad
Ipsos Norge
Prinsensgate 22, N-0157 Oslo
T: 22 47 33 89

David.Gulstad@ipsos.com
www.ipsos.com

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|