Dutch letter

April 2010
EU Kids Online survey
Geachte ouder,

Hartelijk dank voor uw toezegging deel te nemen aan ons onderzoek. Bij de London School of Economics begeleiden wij dit belangrijke project voor het European Safer Internet Programme (onderdeel van de Europese Commissie).

Wij werken samen met onderzoekers van universiteiten en gespecialiseerde adviseurs uit 25 verschillende landen die ervoor zullen zorgen dat de resultaten bruikbaar zijn voor initiatieven om het internet veiliger te maken voor kinderen.
Deze adviseurs zijn o.a afkomstig van Save the Children, European Schoolnet, en een Europees netwerk voor het onder de aandacht brengen van veiligheid van het internet (Insafe). In Nederland werken wij met Professor Jos de Haan van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Wij hebben dit onderzoek opgezet voor ouders en kinderen uit heel Europa, en de bevindingen ervan zullen van grote waarde zijn voor het adviseren van scholen, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugd werkers en andere mensen die ervoor willen zorgen dat kinderen het beste uit hun internetgebruik krijgen en om de risico's die zij lopen bij het gebruik van internet te minimaliseren.

Bijvoorbeeld, het op de hoogte te zijn van wat kinderen online doen stelt leraren in staat om programma's te ontwikkelen die cyberpesten tegen gaan.

Het zal ook regeringen helpen bij besluitvorming over of bepaalde onderdelen van het internet beter gereguleerd zouden moeten worden. Jeugdwerkers en andere professionals die met kinderen werken moeten ook weten waar ze kinderen voor moeten waarschuwen. Ook zal ons werk ook een leidraad zijn voor ouders, zodat ze manieren kunnen leren om hun kinderen te helpen en te ondersteunen wanneer zij het internet gebruiken.

Tevens heeft het onderzoek als doel de daadwerkelijke risico's die sommige kinderen lopen in perspectief te zien, door ook te ontdekken wat de positieve kanten zijn van het internetgebruik van kinderen en hoe zij leren om op een verantwoorde manier met het internet om te gaan.
Dit is waarom ons onderzoek zoveel vragen stelt, op deze manier kunnen we de ervaringen begrijpen die kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden hebben in verschillende landen.

Informatie over de onderzoekers en de adviseurs in elk land is te vinden op onze website www.eukidsonline.net. De bevindingen worden gerapporteerd door de Europese Commissie op 21 oktober 2010 in Luxemburg. De resultaten van het onderzoek zullen op de website verschijnen op die datum - u kunt deze resultaten dan ook bekijken op onze website.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.
Hoogachtend,

Professor Sonia Livingstone
Director, EU Kids Online project
Department of Media and Communications
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|