Lithuanian letter

Balandis-birželis, 2010 m.

Gerb. tėvai,

ES vaikų internetinis tyrimas

NuoŠirdžiai dėkojame, kad sutikote dalyvauti mūsų tyrime. Londono Ekonomikos mokykla vadovauja Šiam svarbiam Europos Komisijos saugesnio interneto programos projektui.

Dirbame su universitetų tyrinėtojais 25 skirtingose Šalyse bei su tarptautiniais ekspertais konsultantais, kurie užtikrina, kad rezultatai būtų naudingi saugesnio interneto vaikams iniciatyvoms. Tarp konsultantų yra ir "Gelbėkit vaikus", Europos mokyklų tinklas ir Europos tinklas supratimo apie saugumą didinimui ("Insafe"). Lietuvoje bendradarbiaujame su profesoriumi Alfredu Laurinavičiumi iŠ Mykolo Riomerio Universiteto.

Šį tyrimą sukūrėme tėvams ir vaikams visoje Europoje, o jo rezultatai bus svarbūs konsultuojant mokyklas, vaikų socialinio aprūpinimo, jaunimo darbuotojus ir kitus, kurie dirba, kad leistų vaikams gauti geriausia, ką gali pasiūlyti internetas, ir tuo pačiu sumažintų interneto pavojus.

Pavyzdžiui, žinodami, ką vaikai daro internete, galime padėti mokytojams kurti patyčių reguliavimo internete programas. Ši informacija taip pat padės vyriausybėms nuspręsti, ar reiktų reguliuoti tam tikras interneto sritis. Su jaunimu užsiimantys darbuotojai ir kiti profesionalai, kurie dirba su vaikais, taip pat turi žinoti, dėl ko turėtų įspėti ir patarti. Be to, mūsų darbas pateiks patarimų tėvams, kad jie žinotų, kokiais būdais padėti ir palaikyti savo vaikus, kai Šie naudojasi internetu.

Tyrimu taip pat siekiama objektyviai įvertinti kai kurių vaikų patiriamus pavojus, atrandant naudingų dalykų, kuriuos vaikai daro internete, ir puikių būdų, kuriais vaikai iŠmoksta protingai ir gerai naudotis internetu. Todėl mūsų tyrime bus užduodama daug klausimų - kad galėtume suprasti įvairaus tipo patirtis, kurias skirtingo amžiaus ir padėties vaikai patiria skirtingose Šalyse.

Informacijos apie mūsų tyrinėtojus ir konsultantus kiekvienoje Šalyje rasite interneto svetainėje www.eukidsonline.net. Rezultatus Europos Komisija paskelbs 2010 m. spalio 21 dieną Liuksemburge. Tą dieną paskelbsime savo rezultatus mūsų interneto svetainėje - kviečiame apsilankyti, jei norite sužinoti rezultatus.

Dar kartą nuoŠirdžiai dėkojame už dalyvavimą Šiame tyrime.

Pagarbiai,

Profesorė Sonia Livingstone
ES "Vaikai internete" projekto direktorė
žiniasklaidos ir ryŠių departamentas
Londono Ekonomikos ir politikos mokslų mokykla
Houghton Street, London WC2A 2AE, Jungtinė Karalystė
Telefonas: +44(0)2079557710 El. paŠtas: s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|