Finnish letter

Huhtikuu 2010

Hyvä Vanhempi

EU Kids Online -tutkimus

Paljon kiitoksia suostumuksestanne ottaa osaa tutkimukseemme. Taloustutkimus Oy toteuttaa Suomen osuuden tästä London School of Economicsin johtamasta Euroopan komission Safer Internet -ohjelmaan kuuluvasta projektista.

Projektissa on mukana yliopistotutkijoita 25:stä maasta sekä lisäksi neuvonantajina kansainvälisiä asiantuntijoita, jotka varmistavat että tulokset ovat käyttökelpoisia aloitteisiin, joiden tarkoituksena on tehdä internet turvallisemmaksi lapsille. Näihin asiantuntijoihin kuuluvat Save the Children, European Schoolnet ja eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta verkkoturvallisuudesta (Insafe). Suomessa työskentelemme yhdessä Tampereen yliopiston professori Reijo Kupiaisen kanssa.

Tämä kysely on suunniteltu vanhemmille ja lapsille ympäri Eurooppaa ja tulokset tulevat olemaan tärkeitä neuvottaessa kouluja, lastensuojeluviranomaisia, nuorisotyöntekijöitä ja muita tahoja, jotka työskentelevät mahdollistaakseen sen, että lapset saavat internetistä suurimman mahdollisen hyödyn samalla, kun verkkoyhteyden riskit minimoidaan.

Kun esimerkiksi opettajat tietävät, mitä lapset tekevät verkkoyhteydessä, se auttaa heitä suunnittelemaan nettikiusaamista estäviä ohjelmia. Tämä auttaa myös viranomaisia päättämään mitä osia internetistä tulisi säädellä tarkemmin. Nuorisotyöntekijöiden ja muiden lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten on myös tarpeen tietää, mistä varoittaa tai neuvoa lapsia. Työmme tuottaa myös ohjausta vanhemmille, jotta he voivat oppia miten auttaa ja neuvoa lapsiaan internetin käytössä.

Kysely pyrkii myös saamaan suhteellisen näkökulman joidenkin lasten kohtaamiin riskeihin löytämällä ne hyödylliset asiat, joita lapset tekevät internetissä ja ne merkittävät tavat, joilla lapset oppivat käyttämään internettiä järkevästi ja hyvin. Tämän vuoksi kyselyssämme on paljon kysymyksiä - jotta voimme ymmärtää eri ikäisten ja taustaisten lasten kokemuksia eri maissa.

Tietoa tutkijoista ja neuvonantajista kussakin maassa on saatavissa verkkosivustoltamme osoitteesta www.eukidsonline.net. Euroopan komissio raportoi tuloksista 21 lokakuuta 2010 Luxemburgissa. Tulokset laitetaan em. verkkosivustolle samana päivänä - olet tervetullut käymään siellä, jos haluat tutustua niihin.

Vielä kerran, paljon kiitoksia osanotostanne tähän tutkimukseen.

Ystävällisin terveisin,

Professor Sonia Livingstone
Director, EU Kids Online project
Department of Media and Communications
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|