Estonian letter in Estonian

Lugupeetud lapsevanem

Laste ja noorte internetialase ohutuse uuring

Täname Teid väga, et nõustusite meie uuringus osalema. Londoni Majanduskool juhib seda olulist projekti Euroopa Komisjoni programmi Turvalisem Internet raames.

Teeme koostööd ülikoolide teadlastega 25 erinevast riigist, lisaks veel rahvusvaheliste ekspertnõustajatega, kes tagavad, et tulemusi oleks võimalik kasutada interneti laste jaoks turvaliseks muutmise algatuste juures. Nende nõustajate hulka kuuluvad ühendused Päästke Lapsed, Euroopa Koolivõrk ja Euroopa võrgustik interneti turvalise teadlikkuse suurendamiseks (Insafe). Eestis teeme me koostööd professor Veronika Kalmusega Tartu Ülikoolist.

Käesolev uuring on mõeldud lapsevanematele ja lastele üle kogu Euroopa ning selle tulemustel on oluline roll koolide, lastekaitse, noorsootöötajate ja teiste selliste inimeste/organisatsioonide nõustamisel, kelle töö eesmärgiks on võimaldada lastel saada internetist kätte parim samal ajal minimeerides sellega seonduvad riskid.

Teadmine, millega lapsed internetis tegelevad, võib näiteks aidata õpetajatel välja töötada küberkiusamise vastaseid programme. Samuti aitab see valitsustel otsustada, kas teatud osad internetist peaksid olema paremini reguleeritud. Ka noorsootöötajatel ja teistel lastega kutsealaselt töötavatel inimestel on tarvis teada, mille eest lapsi hoiatada või mille kohta neile nõu anda. Meie töö pakub ka vanematele juhtnööre, et nad saaksid õppida, kuidas oma lapsi interneti kasutamisel aidata ja toetada.

Samuti on uuringu eesmärgiks saada tõene ülevaade riskidest, millega mõned lapsed silmitsi seisavad, avastades, milliste kasulike asjadega lapsed internetis tegelevad ja millistel suurepärastel viisidel lapsed õpivad internetti mõistlikult ja hästi kasutama. Seetõttu on meie uuringus palju küsimusi - et me mõistaksime erinevat tüüpi kogemusi, mis erineva vanuse ja taustaga lastele erinevates riikides osaks saanud on.

Informatsioon iga riigi teadlaste ja nõustajate kohta on kättesaadav meie koduleheküljel aadressil www.eukidsonline.net (ingliskeelne). Euroopa Komisjon annab tulemustest ülevaate 21. oktoobril 2010. a Luksemburgis. Samal kuupäeval paneme tulemused üles ka oma koduleheküljele - kui soovite tulemusi teada saada, siis palun külastage kodulehekülge. Eestikeelsed tulemused http://eukidsonline.ut.ee/?cat=3.

Veel kord suured tänud uuringus osalemise eest.

Lugupidamisega

Professor Sonia Livingstone
Direktor, projekt EU Kids Online
Meedia ja kommunikatsiooni osakond
London School of Economics and Political Science

Küsimuste korral pöörduda Turu-uuringute AS poole:
Marina KarpiŠtŠenko
Küsitlusosakonna juht
Tel: 66 848 57
e-mail: marina@turu-uuringute.ee
Ühendust võtta tööpäeviti E - R, kell 09.00 - 17.00
Aadress: Tatari 6, Tallinn 10116

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|