Danish letter

Maj 2010

Kære Forælder

EU Kids Online undersøgelse

Tak fordi du vil deltage i vores undersøgelse. London School of Economics står i spidsen for undersøgelsen, der gennemføres på vegne af EU kommissionens Safer Internet Programme.

Vi samarbejder med universiteter samt internationale rådgivere i 25 forskellige lande for at sikre at resultaterne bliver anvendt til initiativer, der skal gøre internettet til et mere sikkert sted at færdes for børn. Disse rådgivere inkluderer Red Barnet, European Schoolnet og Insafe (et europæisk netværk for øget internet sikkerhed). I Danmark samarbejder vi med professor Gitte Stald fra IT University of Copenhagen.

Undersøgelsen gennemføres blandt børn og deres forældre over hele Europa. Resultaterne vil være vigtige i relation til bedre at kunne rådgive skoler, børnevelfærds-organisationer, ungdomsarbejdere og andre, som arbejder med at få børn, til at anvende internettet på en sikker og ansvarlig måde ved at minimere online risici.

For eksempel kan kendskab til, hvad børn foretager sig online, hjælpe lærere til at udvikle programmer til hindring af mobning i cyberspace. Det kan også hjælpe regeringer i at beslutte, hvilke dele af internettet, der bør reguleres. Ungdomsarbejdere og andre professionelle, som arbejder med børn, har også behov for at vide, hvad de skal advare og rådgive børn om. Og vores arbejde vil også kunne anvendes til at opstille retningslinjer for forældre, så de bliver bedre i stand til at hjælpe og støtte deres børn, når de bruger internettet.

Undersøgelsen har også til formål at få perspektiveret de eventuelle risici, som nogle børn måtte opleve på nettet samt at få afdækket de gavnlige ting, som børn gør på nettet, så de derved lærer at anvende internettet på en fornuftig måde. Det er derfor, vi i undersøgelsen stiller en masse spørgsmål - så vi bedre kan forstå den erfaring børn i forskellige aldre har med internettet på tværs af landene.

Information om undersøgelsen og om rådgiverne i hvert land kan findes på hjemmesiden www.eukidsonline.net. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive fremlagt af EU kommissionen den 21. oktober i Luxemburg. Vi lægger resultaterne ud på hjemmesiden fra denne dato, så du er meget velkommen til at kikke forbi på hjemmesiden, hvis du gerne vil vide noget om resultaterne.

Igen, tusind tak fordi du vil deltage.

Med venlig hilsen

Professor Sonia Livingstone
Director, EU Kids Online project
Department of Media and Communications
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|