Czech letter

Duben 2010

Drazí rodiče

Výzkum EU děti online

Děkujeme, že jste souhlasil/a s účastí na naŠem výzkumu. V London School of Economics pracujeme na tomto důležitém projektu pro program BezpečnějŠí Internet Evropské komise.

Spolupracujeme s universitními výzkumníky v 25 různých zemích a také s mezinárodními experty, kteří zajiŠťují, aby výsledky napomohly k bezpečnějŠímu internetu pro děti. Tyto experty tvoří instituce Save the Children, European Schoolnet a Evropská síť pro zvýŠení bezpečnostních znalostí. V České republice spolupracujeme s profesorem Davidem Šmahelem z Masarykovy Univerzity v Brně.

Tuto studii jsme připravili pro rodiče a děti z celé Evropy a výsledky budou důležité pro vzdělávání ve Školách, pracovníků s dětmi a mládeží a pro dalŠí, kteří pracují na tom, aby děti získali z internetu maximum pozitiv a zároveň aby minimalizovali online rizika.

Na příklad fakt, že se dozvíme, co děti dělají online, pomůže učitelům vytvořit program proti kyber Šikaně. Také napomůže vládě v rozhodnutí, jestli by některé části internet měly být regulovány. Pracovníci s mládeží a dalŠí profesionálové, kteří pracují s dětmi, také potřebují vědět, jak děti varovat nebo jak jim poradit. NaŠe práce dále poskytne průvodce pro rodiče tak, aby se naučili, jak dětem pomoci nebo jak je při využívání internet podpořit.

Výzkum také cílí na zjiŠtění rizik, kterým některé děti čelily tím, že odhaluje užitečné věci, které děti na internet dělají a potitivní způsoby, jakými se děti učí využívat internet citlivě a dobře. Proto v naŠem výzkumu pokládáme tolik otázek - porozumíme tak různým zkuŠenostem dětí v různém věku a z různého prostředí, z různých zemí.

Informace o výzkumu a poradci v jednotlivých zemích jsou dostupné na naŠich webových stránkách www.eukidsonline.net. ZjiŠtění budou zveřejněna Evropskou komisí 21. Října 2010 v Lucemburku. Ve stejný den budou výsledky k dispozici také na naŠich webových stránkách. Pokud Vás budou výsledky zajímat, navŠtivte naŠe stránky.

JeŠtě jednou moc děkujeme za účast na tomto výzkumu.

S pozdravem,

Professor Sonia Livingstone
Director, EU Kids Online project
Department of Media and Communications
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|