Belgian letter in Flemish

April 2010
EU Kids Online survey


Geachte ouder,

Hartelijk dank voor uw toezegging om deel te nemen aan ons onderzoek. Bij de London School of Economics begeleiden wij dit belangrijke project voor het European Safer Internet Programme (onderdeel van de Europese Commissie).

Wij werken samen met onderzoekers van universiteiten uit 25 verschillende landen alsook met internationale adviseurs die ervoor zullen zorgen dat de resultaten bruikbaar zijn voor initiatieven om het internet veiliger te maken voor kinderen.
Deze adviseurs zijn o.a afkomstig van Save the Children, European Schoolnet, en een Europees netwerk om de veiligheid van het internet onder de aandacht te brengen (Insafe). In België werken wij met Leen D'Haenens van de Katholieke Universiteit Leuven.

Wij hebben dit onderzoek opgezet voor ouders en kinderen uit gans Europa, en de bevindingen ervan zullen van grote waarde zijn voor het adviseren van scholen, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdwerkers en andere mensen die ervoor willen zorgen dat kinderen het beste uit hun internetgebruik halen met een zo laag mogelijk risico.

Bijvoorbeeld, door op de hoogte te zijn van wat kinderen online doen zijn leraren in staat om programma's te ontwikkelen die cyberpesten tegengaan.
Regeringen zullen ook geholpen zijn in hun besluitvorming voor een betere regularisatie van het internet. Jeugdwerkers en andere professionals die met kinderen werken moeten ook weten waar ze kinderen voor moeten waarschuwen of hoe ze hen kunnen adviseren. En het onderzoek zal tevens een leidraad zijn voor ouders, zodat ze manieren kunnen leren om hun kinderen te helpen en te ondersteunen wanneer zij het internet gebruiken.

Het onderzoek heeft eveneens als doel de daadwerkelijke risico's die sommige kinderen lopen in perspectief te zien, door ook te ontdekken wat de positieve kanten zijn van het internetgebruik van kinderen en hoe zij leren om op een verantwoorde manier met het internet om te gaan.
Dit is de reden waarom ons onderzoek zoveel vragen stelt, want op deze manier kunnen we de ervaringen van kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden en in verschillende landen begrijpen.

Informatie over de onderzoekers en de adviseurs in elk land is te vinden op onze website www.eukidsonline.net. De bevindingen worden gerapporteerd door de Europese Commissie op 21 oktober 2010 in Luxemburg. De resultaten van het onderzoek kunnen op die datum op de website geraadpleegd worden.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.
Hoogachtend,

Professor Sonia Livingstone
Director, EU Kids Online project
Department of Media and Communications
London School of Economics and Political Science
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|