How to contact us

Dr Sari Irni

      

Email: Sari.Irni@uta.fi|

Dr Sari Irni

Erasmus Fellow

Gender Institute

Sari Irni is visiting LSE in February 2014 as Erasmus teacher exchange scholar and plans a longer research visit in the near future. Sari finished her doctoral thesis Ageing Apparatuses at Work: Transdisciplinary Negotiations of Sex, Age and Materiality (Åbo Akademi University Press) in Women's Studies in 2010. She works as a University Lecturer in Gender Studies at University of Tampere, Finland. She works currently on the Academy of Finland financed postdoctoral project “Performative Hormones – Affective and Medical Assignments of Sex”. Her current research interests include feminist theory, affective interdisciplinary encounters, science studies, queer theory, and the political history of sex hormones. She has published in Finnish, Swedish and English. Her publications in English include the co-edited book Complying with Colonialism: Gender Race and Ethnicity in the Nordic Region (Ashgate) and articles in the journals Gender, Work and Organization, NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, and European Journal of Women’s Studies.

Research Interests

 • Feminist theory
 • Science studies
 • Intertwining of medicine and politics after WW II
 • Hormone treatments and transformations of sexed bodies
 • Trans- and interdisciplinarity 
 • Politics of reading
 • Affect as methodological question

During her longer visit at the Gender Institute Sari will be working on affect in transgender persons’ narratives of hormone treatment as well as on affective tensions in research processes, both in the scholar’s encounters with her research material and in textual encounters between scholars.

Publications

Recent journal articles

 • "The Politics of Materiality. Affective Encounters in a Transdisciplinary Debate.” European Journal of Women’s Studies 20:4, 347–360, 2013.
 • "Sex, Power and Ontology. Exploring the Performativity of Hormones. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 21:1, 41-56, 2013.
 • "Kun jälkistrukturalismi kohtaa luonnontieteistä inspiroituneen uusmaterialismin: Herkän luennan harjoitus” (When Poststructuralism Meets Natural Science-Inspired New Materialism: An Exercise in Sensitive Reading). Naistutkimus – Kvinnoforskning 26:4, 5-16, 2013.
 • "Cranky Old Women? Irritation, Resistance and Gendering Practices in Work Organizations.” Gender, Work & Organization 16:6, 667-683, 2009.
 • "Puolustautumista ja varmuutta: ’Ikääntyvä työntekijä’ tutkimusprosessissa ja työorganisaatioiden sukupuolistavissa käytännöissä” (Defence and Confidence: The ’Ageing Worker’ within Research Process and Gendering Practices in Work Organisations). Gerontologia 22:2, 60-70, 2008.
 • "Kiukku vaihdevuosioireena: vaihdevuosien yksilöllistäminen työelämässä” (Anger as a Symptom of Menopause – on the Individualisation of Menopause in Working Life). Sosiologia 43:3, 181-195, 2006.

Recent chapters in books

 • "Hormonit, ruumiillisuus ja politiikka” (Hormones, Embodiment and Politics). In Irni S, Meskus M & Oikkonen V (eds.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Moulded Life: Technoscience, Gender, and Materiality). Tampere: Vastapaino, 155-193, 2014.
 • With Mianna Meskus & Venla Oikkonen "Teknotieteen, sukupuolen ja materiaalisuuden muunnelmat” (Transformations of Technoscience, Gender and Materiality) In Irni S, Meskus M & Oikkonen V (eds.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Moulded Life: Technoscience, Gender, and Materiality). Tampere: Vastapaino, 7-47, 2014.
 • With Mianna Meskus & Venla Oikkonen "Epilogi: käsitteiden kääntämisestä” (Epilogue: On Translating Concepts) In Irni S, Meskus M & Oikkonen V (eds.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Moulded Life: Technoscience, Gender, and Materiality). Tampere: Vastapaino, 436-447, 2014.
 • With Nina Honkela "Hormonaalisesti vaikuttavat ympäristökemikaalit ja kestävyyden etiikka” (Hormonally Effective Environmental Chemicals and the Ethics of Sustainability) In Irni S, Meskus M & Oikkonen V (eds.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Moulded Life: Technoscience, Gender, and Materiality). Tampere: Vastapaino, 380-411, 2014.
 • "Experience is a National Asset’. A Postcolonial Reading of Ageing in the Labour Market” In: Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (eds.) Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Farnham: Ashgate, 171-187.
 • With Diana Mulinari, Suvi Keskinen & Salla Tuori “Introduction: Postcolonialism and the Nordic Models of Welfare and Gender” In Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (eds.) Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Farnham: Ashgate, 1-16, 2009.  
 • "Ilska som klimakteriesymtom i arbetslivet – om individualiseringen av klimakteriet och kvinnors möjligheter till aktörskap” (Anger as a Symptom of Menopause – on the Individualisation of Menopause and Women’s Possibilities for Agency). In Elina Oinas & Jutta Ahlbeck-Rehn (eds.) Kvinnor, kropp och hälsa (Women, the Body and Health). Lund: Studentlitteratur, 119-148, 2007.
 • "Gender, Body and the Sacred: Heterosexual Hegemony as a Sacred Order.” In Subhadra Channa (ed.) Encyclopaedia of Women Studies, Volume 3. New Delhi: Cosmo.
 • "Vanheneminen, postmoderni lähestymistapa ja erot” (Ageing, a Postmodern Approach, and Differences). In Eeva Jokinen, Marja Kaskisaari & Marita Husso (eds.) Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö (Bodies at Work/Work with Bodies! Concept and Praxis). Tampere: Vastapaino, 77-96.
 • "Heteronormativity and Working Life Course in the Stories of People Over the Age of 45.” In: Jukka Lehtonen & Kati Mustola (eds.) “Straight People Don’t Tell Do They…?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. (translated by Minna Haapanen) Helsinki: Finnish Equal Project Sexual and Gender Minorities at Work. Ministry of Labour Research Reports 2b/04, 100-125, 2004.

Books and edited collections

 • With Mianna Meskus & Venla Oikkonen (eds.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Moulded Life: Technoscience, Gender, and Materiality). Tampere: Vastapaino, 2014.
 • Ageing Apparatuses at Work: Transdisciplinary Negotiations of Sex, Age and Materiality. Åbo: Åbo Akademi University Press, 2010. 
 • With Suvi Keskinen, Salla Tuori & Diana Mulinari (eds.) Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Farnham: Ashgate, 2009.
 • With Marina Lassenius, Kattis Honkanen, Katarina Jungar, Eva-Mikaela Kinnari, Kristin Mattsson & Salla Tuori (eds.) Feminist Dialogues – motstånd, möten och möjligheter (Feminist Dialogues – Resistance, Encounters and Possibilities). Åbo Akademi: Kvinnovetenskap Ser A:555, 2008.
 • Sukupuoliusko. Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa (Gender Belief: Power, Gender and the Sacred Marriage in the Debate on Lesbian and Gay Marriages). Jyväskylä: Research Centre for Contemporary Culture, 2001.

Selected discussion and book reviews in scientific journals

 • "Indeterminate Matter.” NORA 18:1, 52-56. Book review of Karen Barad: Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, 2010.
 • "Yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden vuoropuhelua etsimässä” (Looking for Dialogue between Social and Natural Sciences). Tieteessä tapahtuu 23:8, 43-45, 2005.

Reports

 • With Jan Wickman 2011: Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vanheneminen ja palveluntarpeet (Gender and Sexual Minorities, Ageing, and the Need of Services). 2nd edition. Helsinki: Seta.
Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|
sariIrni