Home > European Institute > Research and Impact > Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies > Catalan Observatory > events > Seminar 'The International Significance of Catalan Culture?'
How to contact us

Catalan Observatory
London School of Economics and Political Science
Clement's Inn, Tower 2, room 5.02
London WC2A 2AE

 

Tel.: +44 (0)207 955 6119/6058

 

E-mail: catalan.observatory@lse.ac.uk

Seminar 'The International Significance of Catalan Culture?'

Thursday 26 May 2011
The International Significance of Catalan Culture
Speaker: Vicenç Villatoro (Director, Institut Ramon Llull)
Chair: Prof. Paul Preston
Times: 18 h.
Place: LSE, Portugal Street, Cowdray House, 1st floor, Seminar Room 1.11
Poster
Presentation

A mitjans del segle XIX, dins de l'onada romàntica europea, els intellectuals catalans de la renaixença van prendre intuïtivament dues decisions que han estat essencials en la història de la Catalunya i l'Espanya contemporània. La primera, crear a Catalunya i en català una cultura completa i moderna, que no visqués del record del passat gloriós sinó que fos l'equivalent a escala de les grans cultures europees, oberta a la contemporaneïtat i a tots els corrents de canvi. La segona, fer descansar la identitat collectiva en la llengua i en la cultura, més que no pas amb els vincles de sang o en la memòria del passat. Aquestes dues decisions han permès d'una banda la creació d'una cultura catalana capaç de ser present avui en el context internacional, amb aportacions que van des de Miró a Dalí, de Gaudí a Tàpies, de Maragall a Espriu, més conegudes quan no han hagut de passar pel sedàs de la traducció. I ha permès també un model d'integració i de cohesió social en un país, Catalunya, on l'arribada de persones nascudes de fora ha estat intensíssima al llarg de l'últim segle. Aquestes dues experiències catalanes poden ser útils avui als grans debats culturals i polítics del món.

In the middle of the nineteenth century, within the wave of European Romanticism, the Catalan intellectuals of the so-called Renaixença Movement took two intuitive decisions of crucial importance for the history of Catalonia and of contemporary Spain. The first was to create in Catalonia, and in Catalan, a complete, modern culture which rather than feed off memories of a glorious past set out to be the equivalent of the great European cultures of the time, open to wider contemporary thinking and to all the winds of change. The second of these decisions was to base collective identity, not on blood links nor on memories of the past, but on language and culture. On the one hand, these two decisions have permitted the creation of a Catalan culture with a presence on the international stage, with contributions that go from Miró to Dalí, from Gaudí to Tàpies, from Maragall to Espriu, better known when they do not have pass through the filters of translation. On the other, they have also permitted a model of integration and social cohesion in a country, Catalonia, which has experienced massive immigration of people born elsewhere throughout the last century. These two Catalan experiences constitute useful contributions to the great global cultural and political debates of the day. 

Vicenç Villatoro, ésescriptor i periodista. Llicenciat en Ciències de la Informació. Com a periodista ha treballat al Diari de Terrassa, El Correo Catalán, Avui i TV3. Ha estat professor de Gèneres d'Opinió a la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB. Com a escriptor ha publicat una dotzena de novelles, entre les quals Evangeli gris, Memòria del traïdor, La claror de juliol, Hotel Europa i La ciutat del fum. Ha obtingut els principals premis de la literatura catalana. Ha publicat llibres de poesia, memorialístics, de divulgació i d'assaig polític.

Villatoro 2
Prof. Paul Preston and Vincenç Villatoro


A journalist from ACN takes notes during the seminar


Vincenç Villatoro talks with a journalist from ACN 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|
newlogoCO